Jihoesk kraj - oficiln server server provozovan krajskm adem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy rove - vbr sekce

obrzkov pedl

obrzkov pedl
Foto aktualita (119.38 KB)
Sokolovna, lkrna, hasisk zbrojnice… Kraj podpo hospodsky slab oblasti na jihu ech 7,5 miliony korun
31.05.2019

Hospodásky slabé oblasti (HSO) na jihu ech podpoí letos kraj ástkou ve výši tém 7,5 milionu korun. „Jedná se o dotaní program, jeho cílem je vyváený územní rozvoj regionu,“ uvedl námstek hejtmanky Pavel Hroch po té, co podporu schválilo krajské zastupitelstvo 23. kvtna.

O dotaci se ucházelo 18 obcí, které poadovaly celkem 11,3 milionu korun. Hodnotící komise doporuila ástku 7,5 milionu, která byla k tomuto úelu vyhrazena, rozdlit mezi 13 obcí. „Mezi úspšné uchazee patí napíklad Budíškovice na Jindichohradecku, které jsme podpoili ástkou 720 tisíc korun na stavební úpravy hasiské zbrojnice, Louovice na eskokrumlovsku získaly 390 tisíc na rekonstrukci prostor pro novou lékárnu, Roudné na Táborsku pome 817 tisíc s rekonstrukcí obecního úadu, Volary na Prachaticku vyuijí 441 tisíc na pípravu projektové dokumentace na startovací byty, Miroticím na Písecku jsme pispli 609 tisíci na opravu elektroinstalace v tamní Sokolovn i Novým Hradm na eskobudjovicku 939 tisíci na rekonstrukci zázemí pro úinkující v sále tamního hotelu Máj,“ upesnil Hroch.

Monost získat tuto dotaci kvituje napíklad starosta Nových Hrad Vladimír Hokr. „Hotel Máj se stal majetkem msta v roce 2017 a od té doby jej prbn rekonstruujeme. Jsme rádi, e se úpravy zázemí pro úinkující podaí uskutenit díky krajským penzm,“ sdlil Hokr s tím, e jednou z akcí, které se zde poádají, je vyhlášená Novohradská íše. 

Kritériem pro vytipování oblastí byla vysoká nezamstnanost i nízká hustota osídlení

Do HSO byly zaazeny obvody 16 mst s poveným obecním úadem ve Vyšším Brod, Nových Hradech, Vojenském újezdu Boletice, Nové Bystici, Volarech, Bechyni, Horní Plané, eském Krumlov, Slavonicích, Sobslavi, Mirovicích, Daicích, Mladé Voici, Miroticích, Kaplici a Protivín.

Kritériem pro vytipování tchto oblastí, v porovnání s jinými lokalitami na jihu ech, byla zejména nadprmrná nezamstnanost, která je asto spojená s niší ivotní úrovní, i nízká hustota osídlení. „Dlouhodob mezi tato území v kraji patí zejména periferní venkovské oblasti, které leí mimo hlavní dopravní tahy, mají nízký poet obyvatel a malé rozpoty, ale souasn vysoké náklady na zabezpeení veejných slueb,“ uzavel Hroch.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihoesk kraj        Mapa webu        Prohlen o pstupnosti strnek               Kontaktujte webmastera        vodn strnka       
Zkazky na profilu zadavatele Jihoesk kraj
neveejn portl kraje
youtube kanl
profil kraje na facebooku