Jihoesk kraj - oficiln server server provozovan krajskm adem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy rove - vbr sekce

obrzkov pedl

obrzkov pedl
Foto aktualita (141.39 KB)
A do 14. ervna mete nominovat zajmavou enu ze svho okol
30.05.2019

Znáte ve svém okolí enu, která svj volný aj vnuje druhým, a pitom zvládá své aktivity skloubit s prací nebo i s péí o rodinu? Nejedná se pitom o známé osobnosti, ale pedevším o obyejné eny, o jejich nezištných aktivitách nemá veejnost vtšinou ani tušení. Ji desátý roník má ped sebou nezisková celostátní sout ena regionu. Cílem projektu, který se koná pod záštitou místopedsedkyn Senátu Parlamentu R Miluše Horské, Asociace kraj R i s podporou Jihoeského kraje, je jejich úsilí a obtavost ocenit. Pomozte i vy a pihlaste zajímavou enu z vašeho okolí. Nominace koní v polovin ervna.

Desátý roník neziskové projektu ena regionu startuje tradin nominacemi. Kdokoli z veejnosti me prostednictvím webu www.zenaregionu.cz pihlásit do soute zajímavou enu i eny ze svého kraje, a vyjádit jim tím veejné uznání. Nominovat je moné do 14. ervna 2019. O titul ena regionu se mohou ucházet eny v kategoriích: podnikání, politika a veejná správa, vzdlávání, vda a výzkum, zdravotnictví a charitativní innost, umní, kultura a sport. 

Více na www.zenaregionu.cz

asový harmonogram 10. roníku:

  • 1.4. – 14.6. 2019 - pijímání nominací en
  • 15.6. – 2.7. 2019 - kompletace nominací
  • 3.7. – 31.8. 2019 - hlasování veejnosti
  • 1.9. – 31.10. 2019 - vyhlášení a slavnostní pedávání ocenní regionálním vítzkám ve všech krajích R
  • íjen 2019 - slavnostní galaveer v Senátu Parlamentu R

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihoesk kraj        Mapa webu        Prohlen o pstupnosti strnek               Kontaktujte webmastera        vodn strnka       
Zkazky na profilu zadavatele Jihoesk kraj
neveejn portl kraje
youtube kanl
profil kraje na facebooku