Jihoesk kraj - oficiln server server provozovan krajskm adem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy rove - vbr sekce

obrzkov pedl

obrzkov pedl
Foto aktualita (140.95 KB)
Cena hejtmanky Jihoeskho kraje za spoleenskou odpovdnost za rok 2018. Znme vsledky
28.05.2019

Dne 28. kvtna 2019 probhlo vyhlášení a pedávání Ceny hejtmanky Jihoeského kraje za spoleenskou odpovdnost za rok 2018.  Do ocenní se mohly pihlásit firmy, neziskové organizace i obce realizující v roce 2018 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na spolenost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Pod pojmem spoleenská odpovdnost lze chápat nap. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodrování a šíení; snaha vyjít vstíc zamstnancm pi hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním ivotem; podpora místní komunity; ochrana pírodních zdroj i ivotního prostedí.

Do ocenní se pihlásilo celkem 32 jihoeských subjekt v 5 kategoriích. Hodnotitelé a Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v kadé kategorii 3 ocenné. Jeliko se nejednalo prvotn o sout, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihoeských firmách a organizacích, udlila hejtmanka Jihoeského kraje Ivana Stráská jako podkování všem zúastnným estné uznání.

V kategorii „Malé organizace s 50 a mén zamstnanci, jejich hlavní nápl innosti je podnikání“ zvítzila firma LESIKAR, a.s. 2. místo získala firma eský ostrovní dm s.r.o. – projekt eský sobstaný dm a 3. místo firma INPRESS, a.s.

V kategorii „Stední organizace s 250 a mén zamstnanci, jejich hlavní nápl innosti je podnikání“ zvítzila firma Technické sluby Tábor s.r.o. 2. místo obsadila firma Kámen a písek spol. s r. o. spolen s firmou Mondi Bupak s.r.o. 3. místo získala firma TKP geo s.r.o.

V kategorii „Velké organizace s více ne 250 zamstnanci, jejich hlavní nápl innosti je podnikání“ zvítzila firma Robert Bosch, spol. s.r.o. Na 2. míst byla ocenna firma EATON Elektrotechnika s.r.o. a na 3. míst firma ENGEL strojírenská spol s r.o.

V kategorii „Organizace veejného sektoru, veejn prospšné organizace a organizace, jejich hlavní náplní innosti není podnikání s mén ne 50 zamstnanci“ zvítzila firma THEIA  - krizové centrum o.p.s. 2. místo získala firma Czechitas, z.s. a na 3. míst byly spolen ocenny firma Attavena, o.p.s. a Regionální agrární komora Jihoeského kraje.
 
V kategorii „Organizace veejného sektoru, veejn prospšné organizace a organizace, jejich hlavní náplní innosti není podnikání s více ne 50 zamstnanci“ zvítzila firma Pomoc Týn nad Vltavou. Ostatní místa zstala neobsazena.

Do kategorie „Organizace veejného sektoru, veejn prospšné organizace a organizace, jejich hlavní náplní innosti není podnikání – obec“ se pihlásila pouze jedna obec – Obec Boršov nad Vltavou, která získala estné uznání za úast.

Další estná uznání získaly firmy a organizace: Algorit CZECH s.r.o., ESSOX s.r.o., FOKUS eské Budjovice z.ú., Haima eské Budjovice, spolek pro pomoc dtem s poruchou krvetvorby, Holistic management, s.r.o., Chelický domov sv. Linharta, o.p.s., Jednota drustvo spotebitel v Kaplici, Kvalitex Písek s.r.o., KV2 Audio International s.r.o., Sociální podnik Madlenka, o.p.s., NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., Potravinová banka Jihoeského kraje, z.s., Schwan Cosmetics R, s.r.o., SIKO-Z s.r.o., Svazek obcí Milevska, Ultima s.r.o.

Mnoství pihlášených ukázalo, e téma spoleenské odpovdnosti je v souasnosti dleité a víme, e 1. roník Ceny hejtmanky nastartoval tradici do píštích let. 


Z národní úrovn je ocenní zastešeno Radou kvality R, pod Ministerstvem prmyslu a obchodu, kteí také zajistili hodnocení vyplnných dotazník. Regionálními partnery jsou: JAIP – Jihoeské agentura na podporu inovací o.p.s., Jihoeská hospodáská komora, Regionální rozvojová agentura. Mediálním partnerem této akce se stal webový zpravodajský portál Budjcká drbna, který všem nejvýše ocenným v kadé kategorii vnuje cenu formou reklamy spolenosti na portálu v hodnot 15 000,-- K.


 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihoesk kraj        Mapa webu        Prohlen o pstupnosti strnek               Kontaktujte webmastera        vodn strnka       
Zkazky na profilu zadavatele Jihoesk kraj
neveejn portl kraje
youtube kanl
profil kraje na facebooku