Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

ProgramyAP PRK vyhlášené 26.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Podpora jazykového vzdělávání - II.výzva
Hlavním záměrem programu je podpora zvýšení úrovně vzdělávání v anglickém jazyce a motivace pro setrvání pedagogů, vyučujících anglický jazyk, ve školství.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (115.09 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 26.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 17.5.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Markéta Vrábková, DiS., tel.: 386720200, e-mail: vrabkovam@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Petra Vrábková, DiS., tel.: 386720832, e-mail: vrabkova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku