Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

ProgramyAP PRK vyhlášené 26.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - II. výzva
Hlavním záměrem programu je řešení problémů s odkanalizováním v aglomeracích do 2000 ekvivalentních obyvatel v lokalitě, ve které již existuje systém kanalizačních stok. Pokud je již kanalizace vybudována jako jednotná, může být předmětem dotace výstavba nebo obnova i jednotné kanalizace.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (147.30 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 26.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 17.5.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství, Ing. Karolína Zámišová, tel. 386 720 729, e-mail: zamisova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku