Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

SROP - Grantová schémata - 4. výzva ( ukončen příjem žádostí)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podklady nezbytné k úspěšnému předložení žádosti o platbu jsou zveřejněny pod záložkou Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 4.2.2.

Seznam přijatých žádostí o akce GS Jihočeského kraje SROP – 4. kolo výzvy (65.12 KB) Seznam přijatých žádostí o akce GS Jihočeského kraje SROP – 4. kolo výzvy

Seznam žádostí o akce 4. kola výzvy GS Jihočeského kraje schválených k financování (45.39 KB) Seznam žádostí o akce 4. kola výzvy GS Jihočeského kraje schválených k financování

Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip) (2000.76 KB) Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip)

Opatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu - podnikatelské subjekty

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty (44.53 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty

Pokyny pro žadatele - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty (245.71 KB) Pokyny pro žadatele - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty

Přílohy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů.zip (544.65 KB) Přílohy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů.zip

Pokyny a podklady ke stažení

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 4.2.2 (610.87 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 4.2.2

Samostatné projekty Jihočeského kraje

Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje

Jihočeský kraj za přispění strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu realizuje „Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje", jehož hlavním smyslem a cílem je udržet síť knihoven v kraji, rozšířit jimi poskytované služby a v neposední řadě pomoci malým obcím a knihovnám při naplňování povinností vyplývajících z knihovního zákona. Projekt by měl pomoci zejména malým obcím a knihovnám, které často představují jediné kulturní centrum v oblasti. Smyslem projektu je nejen vybavit knihovny obcí odpovídající výpočetní technikou, ale současně umožnit i plošné rozšíření technologie pro širokopásmový přístup k síti Internet a zajistit tak rovný přístup obyvatel k informacím v elektronické podobě.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 • zachování sítě městských a obecních knihoven evidovaných MK ČR v rámci Jihočeského kraje
 • zefektivnění stávajících nabízených služeb a rozšíření nabízených služeb knihovnami
 • posílení rovných příležitostí občanů v oblasti přístupu k informacím v knihovnách na území Jihočeského kraje
 • pomoc knihovnám při splnění povinností vyplývajících ze zákona o knihovnách

 

Hlavní přínosy projektu pro cílové skupiny:

 • posílení rovných příležitostí při přístupu k informacím
 • podpora celoživotního učení a vzdělávání
 • vybudování informační infrastruktury
 • úspora finančních prostředků a času díky využití internetu jako zdroje informací a komunikačního kanálu

Přínosy pro obec:

 • internetizovaná knihovna
 • rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny
 • spokojenost občanů
 • nabídka volnočasové aktivity pro občany

Přínosy pro region:

 • rozšiřování sítě míst s veřejným přístupem k internetu
 • podpora regionálních struktur a aktivit souvisejících s procesem evropské integrace
 • snížení disproporcí mezi oblastmi - podpora rozvoje venkovských sídel


EKONOMICKÉ UKAZATELE PROJEKTU:
Náklady projektu:
Celkové: 12 974 110,-- Kč
Celkové uznatelné: 12 574 110,-- Kč
Struktura financování:
75 % Strukturální fondy EU
10% Státní rozpočet
15% Jihočeský kraj ve spolupráci s partnery projektu - každý z partnerů se podílel na financování projektu částkou 4000,-- Kč za vytvoření každého jednotlivého místa s veřejným přístupem k internetu. Za tuto částku získává vybavení v celkové hodnotě cca 40000,-- Kč.
Počet partnerů zapojených do projektu: Obce a knihovny: 255
Počet instalovaných PC a míst s veřejným přístupem k internetu: 259

Podrobnějsí informace a seznam zapojených míst v informačním letáku (846.44 KB) Podrobnějsí informace a seznam zapojených míst v informačním letáku

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku