Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Program v gesci ODSH vyhlášený 25.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště

Hlavním záměrem je podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích a umožnit tímto školám čerpat grant Jihočeského kraje na úhradu části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště. Cílem je přispívat takto systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy, technických znalostí a první pomoci, dále k motivaci k bezpečné jízdě a dopravní kázni vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dlouhodobě i ke snižování nehodovosti v silničním provozu, a využívat přitom v maximální možné míře dopravních hřišť jako jedné z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především k systematickému výcviku cyklistů - začátečníků.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (v archivu .zip) (95.29 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (v archivu .zip)

Vyhlášeno: 25.4. 2006, uzávěrka příjmu žádostí o grant 12.5.2006, gesce odbor dopravy a silničního hospodářství, kontaktní osoba p. Michal Šubrt, tel.: 386 720 545, email: subrt@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku