Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 12.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Dotované poradenství pro MSP v JIhočeském kraji
Cílem programu je zvyšování počtu odborně informovaných podnikatelů pomocí dotovaného poradenství. Tím kontinuálně posilovat absorpční kapacitu kraje, především v oblasti podpory MSP a posílit konkurenceschopnost a výkonnost regionální politiky. Prioritou je zlepšení využívání informačních technologií pro podnikatelské aktivity, lepší orientace v otázkách práva, marketingu a zefektivnění čerpání financí z dotačních titulů ČR a EU pro podnikatelské projekty.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (116.96 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 12.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 5.5.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336 , email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, Ing. Luboš Průcha, tel.: 386 720 214, e-mail: pruchal@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku