Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy v gesci OSVZ (vyhlášené 12.4.2006)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podpora programů a projektů protidrogové politiky v Jihočeském kraji
Příspěvek je určen zejména na podpou Minimální sítě služeb v drogové oblasti v roce 2006, tedy programy řešící základní aktivity krajské protidrogové politiky. Možné je žádat i na ostatní programy a projekty specifické drogové prevence.

Podrobnosti k programu ke stažení (26.79 KB) Podrobnosti k programu ke stažení

Tiskopis žádosti o příspěvek ke stažení (27.62 KB) Tiskopis žádosti o příspěvek ke stažení

Termín podání žádosti je do 21.4.2006 včetně (razítko podatelny JčK). Žádosti zároveň posílejte elektronicky na e-mail: schwarc@kraj-jihocesky.cz. Poštou
zasílané žádosti musí být zaslány na tuto doručovací adresu:
Štefan Schwarc
vedoucí oddělení prevence a humanitních činností
Krajský úřad - Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Žádosti doručené po termínu nebo na jinou adresu budou vyřazeny. Případné opoždění podání žádosti je nutno předem projednat a to nejpozději do 12:00 hod 21.4.2006.

Grantový program Podpora rozvoje služeb na posílení sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů
Program je rozčleněn do tří opatření podle cílových skupin. Upřednostňovány budou projekty nebo programy zaměřené na jednu z cílových skupin a nabízející pro ni co nejkomplexnější služby. Druhé kolo pro podávání žádostí bude vyhlašováno ve druhé polovině roku 2006 a bude sloužit především k následné podpoře již rozpracovaných projektů. V případě Vašeho zájmu o příspěvek Jihočeského kraje je nezbytné si podat žádost. Podrobné informace včetně potřebných tiskopisů jsou ke stažení níže.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (136.67 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Termín podání žádosti je do 15.5.2006 do 13 hodin (razítko podatelny JčK).
Žádosti doručené po termínu nebo na jinou adresu budou vyřazeny. Z žádosti musí být mj. patrný současný stav financování programu či projektu a výčet finančních zdrojů. S případnými dotazy se prosím obracejte na pracovníky oddělení prevence a humanitních činností Bohumilu Vančurovou, tel.: 38 67 20 638, e-mail: vancurovab@kraj-jihocesky.cz nebo na Romana Slivku, tel: 38 67 20 639, e-mail: slivka@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku