Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 15.3.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Realizace záměru zajištění institucializované péče o děti a rodinu
Záměrem grantového programu je v souladu se strategickým cílem Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje napomoci realizaci výstavby a provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V tomto centru bude možné kdykoli umístit ohrožené dítě (týrané, zneužívané). Důraz bude kladen na spolupráci s dalšími orgány a institucemi (orgán sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR, státní zastupitelství).

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (127.99 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.3.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 12.4.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336 , email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence, Eliška Dvořáková, tel. 386720640, e-mail: dvorakovae@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program podpora vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb - provozní standardy sociální péče
Záměrem tohoto grantového programu je v souladu se strategickým cílem Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje napomoci vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb - provozních standardů sociální péče.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (124.28 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.3.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 12.4.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336 , email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociálních věcí, Mgr. Helena Kocmanová, tel. 386720623, e-mail: kocmanova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku