Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy v gesci OŽZL, vyhlášené 9.3.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a podporu stanic pro handicapované živočichy.

Záměrem GP je podpora subjektů zabývajících se EVVO, informační propojování jednotlivých článků systému EVVO, vyrovnaná podpora aktivit zaměřených na různé cílové skupiny dle krajské koncepce EVVO, podpora činnosti stanic pro handicapované živočichy.

Směrnice ke grantovému programu EVVO (111.08 KB) Směrnice ke grantovému programu EVVO

Žádost - Opatření 1 EVVO (84.62 KB) Žádost - Opatření 1 EVVO

Žádost - Opatření 2 EVVO (85.14 KB) Žádost - Opatření 2 EVVO

Rozpočet (32.79 KB) Rozpočet

Čestné prohlášení (19.33 KB) Čestné prohlášení

Vyhlášeno: 9.3. 2006, uzávěrka příjmu žádostí o grant 10.4. 2006 do 15.00 hodin, gesce odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody a krajiny, kontaktní osoba Ing. Libuše Jozková, tel.: 386 720 803, email: jozkova@kraj-jihocesky.cz.

Odkaz na jiné stránky Informace o podaných žádostech a schválených žádostech

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku