Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 15.2.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Cílem programu je řešení problémů s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích - v aglomeracích do 2000 ekvivalentních obyvatel, protože způsob čištění těchto vod významnou měrou ovlivňuje kvalitu podzemních i povrchových vod, a tím i kvalitu krajiny a přírodního prostředí.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (95.00 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství, Ing. Karolína Zámišová, tel. 386720729, e-mail: zamisova@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program na ochranu před povodněmi
Záměrem Grantového programu je reagovat na slabé stránky a ohrožení v oblasti protipovodňové ochrany a snížení rizik a zvýšení ochrany osob a majetku, a to i majetku veřejného včetně dopravní a vodohospodářské infrastruktury. Navržený grantový program se zaměřuje na protipovodňová opatření investiční povahy na území Jihočeského kraje a protipovodňovou ochranu na území Jihočeského kraje.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (95.23 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství, Ing. Hana Zahradníková, tel. 386720728, e-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku