Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

ProgramyAP PRK vyhlášené 15.3.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program na obnovu venkovských zemědělských sídel a přirozené údržby krajiny
Záměrem Grantového programu je podpořit a podílet se na obnově venkovských zemědělských sídel a přirozené údržbě krajiny, což bude pro region znamenat zlepšení funkčního využití, včetně vizuálního efektu a napomůže se tak rozvoji kraje. Obnovou venkovských zemědělských sídel, která nejsou památkově chráněna, dodržet tradiční venkovský ráz za využití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (106.07 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.3.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 12.4.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program na podporu zpracování dokumentace do operačního programu RVMZ
Hlavním záměrem je zvýšení absorpční kapacity regionu a podnikatelů v zemědělství při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Zlepšení přístupu podnikatelů v zemědělství k finanční podpoře ze SF EU příspěvkem /návratnou finanční výpomocí či nenávratnou finanční výpomocí/ na zpracování dokumentace - projektu a povinných příloh. Předpokládá se podpoření cca 50 žadatelů.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (112.75 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.3.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 12.4.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Markéta Míková, DiS. tel.: 386 720 200 , email: mikova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního hospodářství a zemědělství, Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, e-mail: kuthanova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku