Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 12.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

GP - Podpora kulturní a historické vzdělanosti středoškolské mládeže na území JčK
Cílem GP je zvýšení zájmu středoškolské mládeže o kulturní a historické hodnoty regionu. Přispěje ke kultivaci historického vědomí studentů. Kulturní a historická vzdělanost významně ovlivňuje rozvoj občanských postojů a samostatného myšlení žáků a studentů. Návštěvy divadel a muzeí vhodně doplní učivo předmětů - dějepis, český jazyk a literatura a estetická výchova.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (106.70 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 12.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 5.5.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba a odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Petra Vrábková, DiS., tel.: 386 720 832, e-mail: vrabkova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku