Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy v gesci OŠMT vyhlášené 23.12.2005

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2006
Vyhlášeny jsou následující 4 programy:

1. Příspěvky na rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení
2. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti sportu
3. Sport handicapovaných
4. Podpora veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež

Vyhlášeno 23. 12. 2005, uzávěrka příjmu žádostí 31. 1. 2006, gesce odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu. Kontaktní osoby: Mgr. Jan Steinbauer, tel: 386 720 939, e-mail: steinbauer@kraj-jihocesky.cz, Ing. Jiří Voříšek, tel: 386 720 938, e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz ,
případně se obracejte na vedoucího oddělení Mgr. Václava Průchu, tel. 386 720 931, e-mail: prucha@kraj-jihocesky.cz.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (135.74 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Seznam nepodpořených projektů (48.35 KB) Seznam nepodpořených projektů

Seznam podpořených projektů (165.50 KB) Seznam podpořených projektů

Seznam podpořených projektů - 2. etapa (28.69 KB) Seznam podpořených projektů - 2. etapa

Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2006
Vyhlášeno je následujících 5 programů:

1. Podpora pravidelné zájmové činnosti a materiálně-technického vybavení
2. Podpora soutěží a akcí s převahou zaměření na neorganizované děti a mládež
3. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže
4. Podpora informačních systémů mládeže a klubů otevřených dveří
5. Podpora specifické primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Vyhlášeno 23. 12. 2005, uzávěrka příjmu žádostí 31. 1. 2006, gesce odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu. Kontaktní osoby: Jiřina Formánková, Dis., tel: 386720935, e-mail:formankova@kraj-jihocesky.cz, Eva Aschenbrennerová, tel: 386720934, e-mail: aschenbrennerova@kraj-jihocesky.cz, případně se obracejte na vedoucího oddělení Mgr. Václava Průchu, tel. 386 720 931, e-mail: prucha@kraj-jihocesky.cz.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (150.64 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Seznam podpořených projektů (132.00 KB) Seznam podpořených projektů

Seznam nepodpořených projektů (164.50 KB) Seznam nepodpořených projektů

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku