Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 15.3.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Vybavení florbalových hřišť (příspěvek na vybavení tělocvičen a sportovních hal pro florbal).
Záměrem grantového programu je podílet se na vybavení tělocvičen nebo sportovních hal přenosnými mantinely, brankami a příslušnou technikou tak, aby mohly sloužit jak k rozvoji výkonnostního florbalu, tak k veřejně přístupnému rekreačnímu provozování tohoto moderního sportu, o který je mezi dětmi a mládeží stále vzrůstající zájem.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (107.98 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.3.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 12.4.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr.Václav Průcha, tel.: 386720931, e-mail: prucha@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program na podporu zaměstnatelnosti
Hlavním důvodem pro realizaci tohoto GP je potřeba vytvoření přehledu o možnostech DPV v Jihočeském kraji. Vytvoření ucelené databáze se jeví jako nezbytný předpoklad pro další koncepční opatření, směřující k rozvoji dalšího profesního vzdělávání. Databáze bude dále sloužit veřejnosti - zájemcům o DPV, zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (112.76 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.3.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 12.4.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Markéta Míková, DiS. tel.: 386 720 200 , email: mikova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vrábková, tel.: 386720832, e-mail: vrabkova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku