Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 15.2.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Rekonstrukce a obnova vybavení stávajících sportovišť
Záměrem grantového programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy v Koncepci rozvoje TVS v JČK. Cílem je podílet se na rekonstrukcích a vybavení minimálně 6 stávajících sportovišť tak, aby odpovídaly aktuálním sportovním řádům a mohly znovu sloužit jak k provozování výkonnostního sportu, tak k veřejně přístupné rekreační tělovýchově a sportu.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (92.65 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba paní Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, email: mullerova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, kontaktní osoba: Mgr. Václav Průcha, tel. 386 720 931, e-mail: prucha@kraj-jihocesky.cz

Grantový program Podpora jazykového vzdělávání studentů a pedagogů vyučujících anglický jazyk
Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je podpora zvýšení úrovně vzdělávání v anglickém jazyce a motivace pro setrvání pedagogů, vyučujících anglický jazyk, ve školství. V rámci grantového programu bude školám umožněno, aby studenti nebo pedagogové absolvovali stáž v anglicky mluvících zemích.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (146.78 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Markéta Míková, DiS., tel.: 386 720 200, email: mikova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení školství, kontaktní osoba: Petra Vrábková, DiS., tel. 386 720 832, e-mail: vrabkova@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program Rekonstrukce a opravy kluboven a základen
Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy ve Strategii PPM JČK. Záměrem je podílet se na rekonstrukcích a opravách minimálně 8 stávajících kluboven a základen tak, aby splňovaly požadavky právních norem a zároveň poskytovaly kvalitní podmínky pro práci s dětmi a mládeží.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (86.60 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS., tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, kontaktní osoba: Mgr. Václav Průcha, tel. 386 720 931, e-mail: prucha@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program Budování atletických drah s umělým povrchem
Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy v Koncepci rozvoje TVS v JČK. Cílem je podílet se v souladu s usnesením ZK na vybudování dalších dvou sportovišť pro možnost pořádání atletických soutěží republikového a mezinárodního charakteru na území Jihočeského kraje.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (92.84 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba paní Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, email: mullerova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, kontaktní osoba: Mgr. Václav Průcha, tel. 386 720 931, e-mail: prucha@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku