Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 15.2.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Podpora zpracování projektů do budoucích dotačních programů v oblasti infrastruktury, včetně technické a dopravní infrastruktury cestovního ruchu
Záměrem grantového programu je podpořit podnikatele, obce a neziskové subjekty při zpracování žádostí do všech operačních programů SF, příspěvkem na zpracování projektové žádosti, povinných příloh a projektové dokumentace v oblasti technické a dopravní infrastruktury. Minimální výše podpory: 10 000,- Kč, maximální výše podpory 100 000,- Kč.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (86.40 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Markéta Pavlovská, tel.: 386 720 260, email: pavlovskam@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě, Jaroslav Mrázek, tel.: 386 720 544, e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program na podporu zpracování dokumentace pro žádosti do SFDI
Záměrem grantového programu je podpora obce při zpracování žádostí do všech programů SFDI, příspěvkem na zpracování žádostí a projektové dokumentace v oblasti technické a dopravní infrastruktury. Minimální výše podpory: 10 000,- Kč, maximální výše podpory 100 000,- Kč.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (84.85 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Markéta Pavlovská, tel.: 386 720 260, email: pavlovskam@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě, Jaroslav Mrázek, tel.: 386 720 544, e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku