Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

ProgramyAP PRK vyhlášené 15.3.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

GP Rekonstrukce a obnova vybavení dětských dopravních hřišť.
Úkolem tohoto programu je v maximální možné míře podpořit a umožnit co nejširší účast dětí z jednotlivých škol z celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. Záměrem grantové programu je podílet se na rekonstrukci a obnově vybavení stávajících dětských dopravních hřišť tak, aby mohly sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů - začátečníků.

Směrnice grantového programu (115.99 KB) Směrnice grantového programu

Formulář rozpočtu ke stažení (26.50 KB) Formulář rozpočtu ke stažení

Vyhlášeno: 15.3.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 12.4.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Andrea Tetourová, tel.: 386720132, e-mail: tetourova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku