Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 12.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

GP Příprava projektů pro výstavbu a obnovu stávajících autobusových a železničních zastávek
Základní podmínkou pro kvalitní integraci regionální autobusové a železniční dopravy je odpovídající infrastruktura autobusové a železniční dopravy. V rámci Programu rozvoje územního plánu Jihočeského kraje, části rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury jsou obsaženy cíle, k jejichž naplnění grantový program přispívá - zvýšení atraktivity kraje pro turisty, návštěvníky a nvestory, modernizace a zkvalitnění regionální a místní dopravní infrastruktury včetně návaznosti dopravních systémů,zajištění dopravní obslužnosti v turisticky atraktivních územích při ochraně přírody a krajiny.

Grantová směrnice a rozpočet (zkomprimováno do zastavky.zip) (109.31 KB) Grantová směrnice a rozpočet (zkomprimováno do zastavky.zip)

Vyhlášeno: 12.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 5.5.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: odbor dopravy a silničního hospodářství, Jan Boháč tel.: 386 720 391, e-mail: bohac@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku