Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy v gesci OKPC vyhlášené 10.2.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Příjem žádostí byl uzavřen, v příloze najdete seznam podpořených projektů.

Seznam podpořených projektů (27.50 KB) Seznam podpořených projektů

Přehled schválených žádostí - příjemci příspěvků - postupové přehlídky (37.50 KB) Přehled schválených žádostí - příjemci příspěvků - postupové přehlídky

Tiskopis na vyúčtování poskytnuté podpory  Jihočeského kraje (10.14 KB) Tiskopis na vyúčtování poskytnuté podpory Jihočeského kraje

Grant NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou presentaci nemovitého kulturního dědictví. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximální výše podpory může být 500 000,- Kč.

Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti (363.46 KB) Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti

Vyhlášeno 10. února 2006, uzávěrka příjmu žádostí 31. března 2006.
Gesce - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, kontaktní osoby - Blažena Týrová, číslo dveří 3.049, e-mail: tyrova@kraj-jihocesky.cz , telefon 386720531 a Mgr. Markéta Kadlecová, číslo dveří 3.049, e-mail: kadlecovam@kraj-jihocesky.cz , telefon 386 720 404.

Grant ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB
je určen na podporu obnovy a zachování památkově chráněných staveb (nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou ale nacházejí se v plošně památkově chráněném území) za použití tradičních materiálů a technologií. Finanční podpora může činit až 100 % prokázaného rozdílu mezi cenou obnovy za použití běžných materiálů a technologií a za použití materiálů a technologií předepsaných orgány památkové péče.

Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti (379.29 KB) Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti

Vyhlášeno 10. února 2006, uzávěrka příjmu žádostí 31. března 2006.
Gesce - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, kontaktní osoby - Blažena Týrová, číslo dveří 3.049, e-mail: tyrova@kraj-jihocesky.cz , telefon 386720531 a Mgr. Markéta Kadlecová, číslo dveří 3.049, e-mail: kadlecovam@kraj-jihocesky.cz , telefon 386 720 404.

Grant MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ
je určen na podporu zachování a obnovy předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Předměty musí být umístěny na území Jihočeského kraje. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximální výše podpory může být 100 000,- Kč.

Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti (345.77 KB) Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti

Vyhlášeno 10. února 2006, uzávěrka příjmu žádostí 24. března 2006.
Gesce - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, kontaktní osoby - Blažena Týrová, číslo dveří 3.049, e-mail: tyrova@kraj-jihocesky.cz , telefon 386720531 a Mgr. Markéta Kadlecová, číslo dveří 3.049, e-mail: kadlecovam@kraj-jihocesky.cz, telefon 386 720 404.

Grant OBNOVA DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY V KRAJINĚ
je určen na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu. Objekty se musí nacházet na území Jihočeského kraje, s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximální výše podpory může být 50 000,- Kč.

Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti (371.61 KB) Grantová směrnice a tiskopisy pro podání žádosti

Vyhlášeno 10. února 2006, uzávěrka příjmu žádostí 24. března 2006.
Gesce - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, kontaktní osoby - Blažena Týrová, číslo dveří 3.049, e-mail: tyrova@kraj-jihocesky.cz , telefon 386720531 a Mgr. Markéta Kadlecová, číslo dveří 3.049, e-mail: kadlecovam@kraj-jihocesky.cz , telefon 386 720 404.

Příspěvkový program v oblasti kultury

Jedná se o neinvestiční prostředky, poskytované v oblasti živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu, fotografie, řemeslné a výtvarné dílny a ostatních souvisejících témat.

Příspěvkový program v oblasti postupových přehlídek

Jedná se o neinvestiční prostředky. Hodnoceny budou všechny projekty postupových přehlídek a kulturních soutěží skupiny „A", „B", „C", které vyhlašuje MŠMT pro příslušný školní rok včetně nezařazených v těchto seznamech, které se zaměřují na práci s mládeží v kulturních oblastech ( loutkové divadlo, filmová tvorba, dětské, scénické divadlo, scénický tanec, divadlo dospělých apod.) nevyjímaje kulturní přehlídky dospělých.

Vyhlášeno: 10.2.2006 Uzávěrka přijmu žádostí: 15.3.2006 do 15.00 hod.
Vyhlášení výsledků výběru příjemce příspěvků: do 30.4.2006 Doba realizace projektů: do 28.2.2007.
Do celkových nákladů na projekt lze uznat pouze náklady (výdaje) vzniklé od data vyhlášení možnosti přihlásit se o příspěvek ( tj. 10.2.2006); Výše vlastního podílu musí činit min. 30% ; max. procento příspěvků z celkových nákladů bude 70%.

Způsob a místo podání žádostí:

Formou žádosti na předepsaném formuláři dle „Zásad a pravidel pro poskytování podpor Jihočeského kraje v platném znění , změna č.4 SM/19/2005" buď osobně, nebo zaslat na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Žádosti obdržené po datu a hodině uzávěrky , tj. po 15.3.2006 po 15 hod. budou vyřazeny.
Kontaktní osoby: Jitka Stiborová tel.: 386 720 270; e-mail : stiborova@kraj-jihocesky.cz, Alena Janků tel.: 386 720 532; e-mail : janku@kraj-jihocesky.cz

Soubory, potřebné k podání žádosti ve formátu .zip (67.59 KB) Soubory, potřebné k podání žádosti ve formátu .zip

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku