Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 15.2.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Podpora informačních center
Záměrem grantového programu je zvýšení standardu jihočeských informačních center a tím i nabízených a poskytovaných služeb. Grantový program předpokládá přijetí řady malých neinvestičních projektů s dotací do 200 tis. Kč, které by napomohly situaci informačních center řešit. Podporovány budou projekty, které napomohou zlepšit technickou a materiální vybavenost informačních center.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (142.46 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba Markéta Míková, DiS., tel.: 386 720 200, email: mikova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - oddělení kultury a cestovního ruchu, kontaktní osoba: Ing. Helena Mašková, tel. 386 720 540, e-mail: maskovah@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program Produkty a služby v cestovním ruchu
Záměrem grantového programu je podpora stávající programové nabídky jihočeského cestovního ruchu a její rozšíření o další charakteristické jihočeské produkty, včetně jejich propagace (tuzemské i zahraniční výstavy a veletrhy). Důraz bude kladen především na produkty, které přispějí k rozšíření turistické nabídky v zimním období. Grantový program předpokládá přijetí 2-3 projektů většího rozsahu s dotací max. do 400 tis. Kč a řady malých projektů s dotací do 200 tis. Kč. Rozhodující bude zaměření a cíl projektu, který musí být jednoznačně orientován na obnovu a prohloubení pozitivního vnímání Jihočeského kraje jako turistického regionu s atraktivní tradiční nabídkou obohacenou novými prvky a produkty.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (89.59 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba paní Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, email: mullerova@kraj-jihocesky.cz. dborné dotazy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - oddělení kultury a cestovního ruchu, kontaktní osoba: Ing. Helena Mašková, tel. 386 720 540, e-mail: maskovah@kraj-jihocesky.cz.

Grantový program Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku
Záměrem uvedeného grantového programu je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako přitažlivého turistického regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky. Cílem je podpořit rozvoj oblastí cestovního ruchu, které budou při maximální účinnosti minimálně zatěžovat životní prostředí, tedy projekty související a podporující turistiku pěší, cyklistickou, vodní a zimní sporty, hromadnou přepravu turistů do místa určení, navigační systémy, obnovu a rozšiřování značení turistických tras, rozvoj naučných stezek, související infrastrukturu. Grantový program předpokládá přijetí 2-3 projektů většího rozsahu s dotací max. do 700 tis. Kč a řady malých projektů s dotací do 400 tis. Kč.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (94.97 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 15.2.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 8.3.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba paní Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, mullerova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - oddělení kultury a cestovního ruchu, kontaktní osoba: Ing. Helena Mašková, tel. 386 720 540, e-mail: maskovah@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku