Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

SROP - Grantová schémata - archiv

V současné době již nelze do SROP - Grantová schémata předkládat žádosti o dotace.

V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) se Jihočeský kraj stal nositelem sedmi grantových schémat na podporu podnikání, místních komunikací, sociální integrace a cestovního ruchu. Žadatelé (podnikatelské i veřejné subjekty) mohli získat finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, rozpočtu Jihočeského kraje, popř. státního rozpočtu na realizaci aktivit s regionálním či místním dopadem.
Gestorem grantových schémat SROP je Odbor grantů a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů. Kontaktní osoby: BBS Martina Bremová, tel. 386 720 160, e-mail: bremova@kraj-jihocesky.cz, Ing Jaroslava Maříková, tel. 386 720 159, e-mail: marikova@kraj-jihocesky.cz a Ing. Marta Kodádková, tel. 386 720 175, e-mail: kodadkova@kraj-jihocesky.cz.

Podrubrika Udržitelnost projektu

Podrubrika SROP - Grantová schémata - 6. výzva (2007- ukončen příjem žádostí)

Podrubrika SROP - Grantová schémata - 5. výzva 2006 (ukončen příjem žádostí)

Podrubrika SROP - Grantová schémata - 4. výzva 2006 ( ukončen příjem žádostí)

Podrubrika SROP - Grantová schémata - 3. výzva 2006 ( ukončen příjem žádostí)

Podrubrika SROP - Grantová schémata - 2. výzva 2005 (ukončen příjem žádostí)

Podrubrika SROP - Grantová schémata - 1. výzva 2005 ( příjem žádostí ukončen)

Podrubrika Publicita - grafické soubory ke stažení (archiv)

Podrubrika Metodika pro zadávání zakázek - GS SROP

Podrubrika Výběrový program na předfinancování akcí v rámci GS 3.2 SROP (2006)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku