Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Pravidla, směrnice, zásady

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

VYBRANÁ PLATNÁ PRAVIDLA, SMĚRNICE A ZÁSADY (schválené radou a zastupitelstvem Jč.Kraje)
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
5/20 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_12.pdf
Detail
1/20 Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM_107_ZK_změna č. 3.pdf
Detail
8/19 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM_115_ZK_směrnice_změna č. 2.pdf
SM_115_ZK_Příloha_č. 4f - Smlouva NFV pr...
SM_115_ZK_Příloha_č. 5_Čestné prohlášení...
SM_115_ZK_Příloha_č. 6_Vzor žádosti o ko...
SM_115_ZK_Příloha_č. 7_Predikce EUR_Kč_a...
SM_115_ZK_Příloha_č. 8_Změnový formulář....
SM_115_ZK_Příloha_č. 9_Formulář závěrečn...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10a_Vzor žádosti o ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10b_Vzor žádost o p...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4e - Smlouva NFV a ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4d - Smlouva KOFI a...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4c - Smlouva nezp.v...
SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropské...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2a_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2b_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2c_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2d_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 3_Pravidla rozpočto...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4a - Smlouva KOFI.d...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4b - Smlouva NFV.do...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10c_Vzor žádosti o ...
Detail
3/18 Metodický pokyn - Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje MP_97_KHEJ.pdf
Detail
2/18 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi SM_18_RK_změna_10.pdf
Detail
2/17 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM_115_ZK_směrnice_změna č. 1.docx
SM_115_ZK_Příloha_č. 6_Vzor žádosti o ko...
SM_115_ZK_Příloha_č. 7_Predikce EUR_Kč.d...
SM_115_ZK_Příloha_č. 8_Změnový formulář....
SM_115_ZK_Příloha_č. 9_Formulář závěrečn...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10a_Vzor žádosti o ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10b_Vzor žádost o p...
SM_115_ZK_Příloha_č. 10c_Vzor žádosti o ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4e - Smlouva NFV a ...
SM_115_ZK_Příloha_č. 5_Čestné prohlášení...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4d - Smlouva KOFI a...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4c - Smlouva nezp.v...
SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropské...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2a_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2b_Vzor materiálu R...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2c_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 2d_Vzor materiálu Z...
SM_115_ZK_Příloha_č. 3_Pravidla rozpočto...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4a - Smlouva KOFI.d...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4b - Smlouva NFV.do...
SM_115_ZK_Příloha_č. 4f - Smlouva NFV pr...
Detail
3/16 Směrnice Rady Jihočeské kraje k řešení případů porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje SM_119_RK_změna_4.pdf
Detail
8/15 Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM_107_ZK.pdf
Detail
STATUTY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/17 Statut Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje SM_65_RK_zmena_2.pdf
Detail
2/16 Statut Fondu stavebního řádu (FSŘ) SM_117_ZK_změna_1.pdf
Detail
1/16 Statut Fondu vodního hospodářství SM_82_ZK_změna_2.pdf
Detail
2/11 Statut Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje SM_122_ZK.pdf
Detail
OSTATNÍ DOKUMENTY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/20 Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020 Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jih...
Detail
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku