Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Schválený závěrečný účet kraje za rok 2006

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2006 byl projednáván a schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na zasedání dne 26. 6. 2007.

Materiály ke stažení

Textová část (265.55 KB) Textová část

Příloha č. 1 Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací (94.24 KB) Příloha č. 1 Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha č. 2 Zpráva o majetku kraje (33.74 KB) Příloha č. 2 Zpráva o majetku kraje

Příloha č. 3 Zpráva o hospodářské činnosti kraje (44.71 KB) Příloha č. 3 Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha č. 4 Příloha k roční účetní závěrce Jihočeského kraje (41.49 KB) Příloha č. 4 Příloha k roční účetní závěrce Jihočeského kraje

Příloha č. 5 Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky (43.90 KB) Příloha č. 5 Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha č. 6 Informace včetně Zprávy auditora o hospodaření Nemocnice České Budějovice a.s. (280.46 KB) Příloha č. 6 Informace včetně Zprávy auditora o hospodaření Nemocnice České Budějovice a.s.

Příloha č. 7 Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje (2272.19 KB) Příloha č. 7 Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha č. 8 Informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO (37.27 KB) Příloha č. 8 Informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO

Příloha č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje (498.84 KB) Příloha č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje

Usnesení zastupitelstva (33.28 KB) Usnesení zastupitelstva

Rozpočet na rok 2006

Základní údaje:
Rozpočet na rok 2006 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. 12. 2005 v těchto objemech:

příjmy: 8 415 955,7 tis. Kč
výdaje: 8 565 425,7 tis. Kč
schodek: 149 470,0 tis. Kč

K profinancování schodku rozpočtu 2006 bude použita část hospodářského přebytku minulých let.

Příprava rozpočtu
Návrh rozpočtu byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu. Postupně byl projednáván vedením kraje, radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje. Schválený rozpočet akceptuje veškeré závěry z projednání v radě kraje 1. a 29. 11. 2005, ve finančním výboru 7. 11. 2005 a v poradě vedení kraje 14. a 21. 11. 2005. Při jednáních bylo postupně rozhodováno o jednotlivých návrzích úprav. Docházelo i k průběžnému doplňování o další části. S návrhem rozpočtu byly seznámeny poslanecké kluby zastupitelů. K návrhu rozpočtu, zveřejněnému v souladu se zákonnou lhůtou, nebyly uplatněny žádné připomínky občanů.

 

Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2006

Schválený rozpočet na rok 2006 (soubor dokumentů ve formátu .zip) (819.56 KB) Schválený rozpočet na rok 2006 (soubor dokumentů ve formátu .zip)

Potřebujete-li schválený rozpočet v písemné podobě, vytiskněte nejprve textovou část (soubor a_textova_cast.pdf) a poté všechny listy přiložených sešitů MS Excel. Vytisknuté tabulky vřaďte chronologicky do textové části (podle obsahu). Kompletní rozpočet má 377 stran.

Materiály z fáze přípravy rozpočtu

Informace o návrhu rozpočtu na rok 2006 (15.70 KB) Informace o návrhu rozpočtu na rok 2006

Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2006 (29.90 KB) Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2006

Návrh rozpočtu 2006 - archiv souborů ke stažení ve formátu .zip (801.51 KB) Návrh rozpočtu 2006 - archiv souborů ke stažení ve formátu .zip

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku