Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Prohlášení o přístupnosti stránek

Přístupnost a obsah stránek:
Jihočeský kraj prohlašuje, že věnuje maximální pozornost funkčnosti webových stránek i přístupnosti informací, zveřejňovaných na oficiálním serveru Jihočeského kraje na adrese www.kraj-jihocesky.cz, v souladu s Vyhláškou MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk XHTML™ 1.0 Strict a dodržována syntaktická i sémantická správnost. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak oddělen od informací. Tato skutečnost dovoluje informační obsah zobrazit i na těch zařízeních, která při zobrazení informací nevyužívají stylové předpisy. Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je tedy možné využít interní funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti písma. Na webu je dostupná služba Voice Reader Web - má-li počítač uživatele zvukový výstup, lze na zvolené stránce použitím tlačítka "Přečíst" spustit předčítání zobrazeného textu.

Na tomto serveru jsou v plném rozsahu obsaženy informace, které je kraj dle příslušné legislativy povinen zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Kromě povinně zveřejňovaných informací obsahují tyto stránky mnoho dalších informací o činnosti orgánů kraje při výkonu samosprávy i státní správy. Toto prohlášení se týká informací prezentovaných na výše uvedeném serveru a nevztahuje se k dalším serverům v doméně kraj-jihocesky.cz a dále k propagačním vidoeprezentacím, umístěným na serveru YouTube.com, které jsou zpřístupněné na stránkách kraje v podrubrice Jihočeský kraj na You Tube (video).

Z podmíněně povinných pravidel vyhlášky č. 64/2008 Sb., nejsou splněna tato pravidla:

Pravidlo č. 3: Tlačítko Přečíst pro spuštění služby Voice Reader Web je ovládáno JavaScriptem. Vzhledem k tomu, že se jedná o externě dodávanou službu, není k dispozici jiné jednoduché technické řešení. Protože se jedná o nadstavbovou službu, která textové informace na stránce převádí na hlasový výstup, jsou informace uživateli dostupné v původní textové podobě v plném rozsahu i bez spuštění služby.

Informace pro uživatele

Ke struktuře stránek a usnadnění orientace:

Dynamická mapa stránek je dostupná z kterékoliv stránky přes odkaz v patičce
Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v patičce
Vyhledávací formulář služby Google je dostupný z kterékoliv stránky
Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše tři úrovně zanoření
Na všech zanořených stránkách nižšší úrovně je vpravo nahoře dostupná drobečková navigace
Informace jsou členěny tématicky do sekcí (horizontální menu, položky jsou stejné na všech stránkách), rubrik (vertikální menu vlevo, obsah různý podle zvolené sekce) a podrubrik. Web má nejvýše tři úrovně zanoření pro vyhledání informací. Vzhledem k celkovému rozsahu informací doporučujeme novým uživatelům využít mapu stránek, kde je hierarchicky zobrazena celá struktura webu, nebo použít vyhledávací formulář (k dispozici je vyhledávací služba Google, která vyhledává pouze v doméně www.kraj-jihocesky.cz).

K aplikacím, doporučeným k prohlížení souborů ke stažení:

Některé informace na tomto serveru jsou publikovány v souborech formátu .pdf. Pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Soubory, u kterých je předpokládána možnost úpravy dokumentu uživatelem a jeho další použití, jsou nejčastěji zveřejňovány ve formátu .rtf, se kterým dokáže pracovat většina běžně používaných textových editorů. Tabulkové přehledy a některé další soubory na těchto stránkách jsou také zveřejňovány ve formátech některé z aplikací rodiny Microsoft Office (dokumenty s příponou .doc, nebo .xls). Dokumenty jsou v tomto formátu zveřejňovány v případech, kdy je tím uživatelům umožněno přímé využití některých funkcí aplikací MS Office (např. filtrování rozsáhlejších tabulkových dat v MS Excel). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který je možné zdarma stáhnout a nainstalovat. Pro zkrácení doby stahování jsou některé větší soubory nebo skupiny tématicky souvisejících souborů upraveny kompresním programem do archivního formátu .zip. Pokud není na cílovém PC příslušná dekomprimační aplikace naistalována, je na internetových stránkách k dispozici řada verzí zdarma dostupných aplikací, které je možné k práci se .zip soubory použít. Některé mapy jsou zveřejňovány ve formátu .jpg nebo .gif. a lze je otevřít přímo v prohlížeči. Soubory určené ke stažení nepřesahují velikost 4Mb.

Kontakt na správce webu:

Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek Jihočeského kraje prosíme zaslat na elektronickou adresu webmaster@kraj-jihocesky.cz, (adresa je uvedena rovněž přímo v patičce stránky).

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku