Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

SROP - Grantová schémata - 3. výzva ( ukončen příjem žádostí)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podklady nezbytné k úspěšnému předložení žádosti o platbu jsou zveřejněny pod záložkami Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2, Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 2.1.1, Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 1.1DP, 1.1 MSP, 4.1.2 PS a 4.1.2 VS.
Podklady, potřebné k administraci GS 3.2 SROP pro úspěšné žadatele jsou zveřejněny pod záložkou Podklady pro úspěšné žadatele GS 3.2 SROP a Způsobilé náklady GS 3.2. SROP - prezentace.

Seznam žádostí o akce 3. kola výzvy GS Jihočeského kraje schválených k financování (98.42 KB) Seznam žádostí o akce 3. kola výzvy GS Jihočeského kraje schválených k financování

Materiály společné pro všechna opatření:

Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP (948.26 KB) Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP

Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip) (1998.29 KB) Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip)

Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP (28.21 KB) Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP

Dotazy ke GS SROP (26.04 KB) Dotazy ke GS SROP

Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro žadatele o akce GS SROP (106.46 KB) Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro žadatele o akce GS SROP

Opatření 1.1 - GS na podporu drobných podnikatelů

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů (43.93 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů

Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů (274.16 KB) Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů

Soubor ke stažení (573.26 KB) Soubor ke stažení

Opatření 1.1 - GS na podporu malých a středních podnikatelů

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora malých a středních podnikatelů (44.56 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora malých a středních podnikatelů

Pokyny pro žadatele - podpora malých a středních podnikatelů (272.16 KB) Pokyny pro žadatele - podpora malých a středních podnikatelů

Přílohy - podpora malých a středních podnikatelů - soubor dokumentů .zip (537.92 KB) Přílohy - podpora malých a středních podnikatelů - soubor dokumentů .zip

Opatření 2.1.1 - GS na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora místních komunikací (42.09 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora místních komunikací

Pokyny pro žadatele - podpora místních komunikací (223.41 KB) Pokyny pro žadatele - podpora místních komunikací

Přílohy - podpora místních komunikací - soubor dokumentů .zip (477.99 KB) Přílohy - podpora místních komunikací - soubor dokumentů .zip

Opatření 3.2 - GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace (51.59 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace

Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace (300.92 KB) Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace

Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip (536.36 KB) Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip

Opatření 4.1.2 - GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - služby cestovního ruchu - podn. subjekty (44.02 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - služby cestovního ruchu - podn. subjekty

Pokyny pro žadatele - služby cestovního ruchu - podn. subjekty (225.41 KB) Pokyny pro žadatele - služby cestovního ruchu - podn. subjekty

Přílohy - služby cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip (522.65 KB) Přílohy - služby cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip

Opatření 4.1.2 - GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - služby cestovního ruchu - veř. subjekty (42.76 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - služby cestovního ruchu - veř. subjekty

Pokyny pro žadatele - služby cestovního ruchu - veř. subjekty (230.13 KB) Pokyny pro žadatele - služby cestovního ruchu - veř. subjekty

Přílohy - služby cestovního ruchu - veř. subjekty - soubor dokumentů .zip (439.56 KB) Přílohy - služby cestovního ruchu - veř. subjekty - soubor dokumentů .zip


Pokyny a podklady ke stažení

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2 (2322.04 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 2.1.1 (237.86 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 2.1.1

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 1.1DP, 1.1 MSP, 4.1.2 PS a 4.1.2 VS (785.09 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 1.1DP, 1.1 MSP, 4.1.2 PS a 4.1.2 VS

Podklady pro úspěšné žadatele GS 3.2 SROP (815.65 KB) Podklady pro úspěšné žadatele GS 3.2 SROP

Způsobilé náklady GS 3.2. SROP - prezentace (3734.03 KB) Způsobilé náklady GS 3.2. SROP - prezentace

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku