Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

SROP - Grantová schémata - 2. výzva (ukončen příjem žádostí)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podklady nezbytné k úspěšnému předložení žádosti o proplacení nákladů akcí realizovaných v rámci GS 3.2 SROP jsou zveřejněny pod záložkou Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2.
Podklady potřebné k realizaci akcí GS SROP Jihočeského kraje, jsou zveřejněny pod záložkou Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje.

Aktuální informace o přijatých žádostech a podpořených projektech

Souhrn přijatých projektů - 2. kolo výzvy GS SROP (46.81 KB) Souhrn přijatých projektů - 2. kolo výzvy GS SROP

Seznam žádostí schálených k financování (56.35 KB) Seznam žádostí schálených k financování

 Materiály společné pro všechna opatření:

Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP (948.26 KB) Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP

Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip) (1998.29 KB) Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip)

Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP (28.21 KB) Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP

Dotazy ke GS SROP (26.04 KB) Dotazy ke GS SROP

Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro žadatele o akce GS SROP (106.46 KB) Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro žadatele o akce GS SROP

 Na titulních listech jednotlivých příloh je nutné doplnit číslo a název opatření. Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis vyplňte a přiložte v případě, že je uvedeno v seznamu povinných příloh.  Specifické dokumenty pro jednotlivá grantová schémata:  Opatření 1.1 - GS na podporu drobných podnikatelů

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů (43.88 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů

Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů (270.19 KB) Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů

Přílohy - podpora drobných podnikatelů - soubor dokumentů .zip (571.48 KB) Přílohy - podpora drobných podnikatelů - soubor dokumentů .zip

 Opatření 3.2 - GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace (51.61 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace

Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace (294.77 KB) Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace

Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip (560.17 KB) Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip

Opatření 4.1.2 - GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (43.79 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty

Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (218.81 KB) Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty

Přílohy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip (552.26 KB) Přílohy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip

Pokyny a podklady ke stažení

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2 (244.53 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2

Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje (587.26 KB) Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku