Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se ke strategickým a koncepčním dokumentům kraje v oblasti rozvoje kraje, hospodářství, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovací,
b) ve spolupráci se vzdělávacími institucemi napomáhá vzniku, rozšiřování vědeckovýzkumné infrastruktury,
c) vyjadřuje se ke grantové politice kraje včetně Programu obnovy venkova,
d) vyjadřuje se k problematice záležitostí EU a přeshraniční spolupráce,
e) vyjadřuje se k investiční činnosti kraje jako prorůstových opatření,
f) spolupracuje s institucemi zapojenými do podpory podnikání na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce apod.) při řešení problémů v této oblasti,
g) spolupracuje zejména se zaměstnavateli a institucemi zapojenými do podpory lidských zdrojů a zaměstnanosti na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce, pakty zaměstnanosti, odbory, apod.) při řešení problémů v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti, napomáhá vzniku nových pracovních míst, zejména pro absolventy škol,
h) zaměřuje se na podporu spolupráce vzdělávacích institucí se zaměstnavateli,
i) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.


Členové výboru:

předseda: Pavel Ounický - člen zastupitelstva kraje

Ing. Marie Buzková
Dipl. ek. Vilém Čekajle
Mgr. Jan Dudek
Jaroslav Havel
Šárka Janáková
Mgr. Terezie Jenisová
Miloš Kříž
MUDr. Martin Kuba - člen zastupitelstva kraje
Mgr. Vladimír Mašek
Mgr. Filip Mencl
Radek Springer - člen zastupitelstva kraje
Ing. Milan Třebín

Podrubrika Zápisy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku