Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Jihočeského kraje včetně jejich povolených odpadů

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Na těchto stránkách najdete informace o oprávněných osobách, které obdržely od Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů.

Můžete zvolit z předem nastavených kombinací odpadů a způsobů nakládání nebo můžete použít "ruční" zadání, vepsáním katalogových čísel odpadů nebo přímo z katalogu odpadů.

Odkaz na jiné stránky Informační Systém Odpadového Hospodářství

Odkaz na jiné stránky Zařízení podléhající režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku