Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2004

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Bilance rozpočtu: Příjmy - 6 609 951,5 tis. Kč, výdaje - 6 635 602,7 tis. Kč, schodek - 25 651,2 tis. Kč. Pokrytí schodku je zajištěno finančními prostředky kraje z minulých let.

Příprava a schvalování rozpočtu

Návrh rozpočtu byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu. Opakovaně byl projednán vedením krajského úřadu, vedením kraje, Radou Jihočeského kraje a finančním výborem Zastupitelstva Jihočeského kraje. S návrhem byly seznámeny i poslanecké kluby zastupitelů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli na základě zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách kraje nebo při osobní návštěvě úřadu vznést i občané kraje. Po této proceduře byl rozpočet 16. prosince 2003 Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen.

Dokumenty k rozpočtu na rok 2004 

Kompletní rozpočet 2004 - soubor dokumentů .zip (735.18 KB) Kompletní rozpočet 2004 - soubor dokumentů .zip

Dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2004

Usnesení k závěrečnému účtu kraje za rok 2004 ze dne 21. 6. 2005 (36.96 KB) Usnesení k závěrečnému účtu kraje za rok 2004 ze dne 21. 6. 2005

Textová část závěrečného účtu kraje za rok 2004 (270.54 KB) Textová část závěrečného účtu kraje za rok 2004

Příloha č.1 - Odvětvové plnění rozpočtu příjmů kraje za rok 2004 (38.99 KB) Příloha č.1 - Odvětvové plnění rozpočtu příjmů kraje za rok 2004

Příloha č. 2 - Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2004 (80.42 KB) Příloha č. 2 - Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2004

Příloha č. 3 - Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004 (180.29 KB) Příloha č. 3 - Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004

Příloha č. 4 - Zpráva o majetku kraje za rok 2004 (58.96 KB) Příloha č. 4 - Zpráva o majetku kraje za rok 2004

Příloha č.5 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje za rok 2004 (36.23 KB) Příloha č.5 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje za rok 2004

Příloha 6 a - Hospodaření nemocnice Č. Budějovice - výkazy zisků a ztrát, rozvaha (3125.56 KB) Příloha 6 a - Hospodaření nemocnice Č. Budějovice - výkazy zisků a ztrát, rozvaha

Příloha 6 b - Hospodaření nemocnice Č. Budějovice - příloha k ú.z. a zpráva auditora (3886.90 KB) Příloha 6 b - Hospodaření nemocnice Č. Budějovice - příloha k ú.z. a zpráva auditora

Příloha č. 7 - Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2004 (42.43 KB) Příloha č. 7 - Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2004

Příloha č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2004 (69.00 KB) Příloha č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2004

Příloha č. 9 - Příloha k roční účetní závěrce (39.23 KB) Příloha č. 9 - Příloha k roční účetní závěrce

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku