Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Koncepce projednávané podle zákona č.100/2001 Sb. (SEA)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jednotlivé koncepce v informačním systému SEA

V informačním systému SEA, který provozuje a spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí jsou dostupné informace o posuzovaných koncepcích.

Odkaz na jiné stránky Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020

Odkaz na jiné stránky Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice

Odkaz na jiné stránky Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020

Odkaz na jiné stránky Aktualizace integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice - kód koncepce JHC018K

Odkaz na jiné stránky Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Odkaz na jiné stránky Národní program snižování emisí ČR 2020

Odkaz na jiné stránky Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Odkaz na jiné stránky Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Odkaz na jiné stránky Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Odkaz na jiné stránky Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč rozšířená o pravý břeh řeky Otavy

Odkaz na jiné stránky Integrovaný plán organizace dopravy České Budějovice - kód koncepce JHC014K

Odkaz na jiné stránky Strategický plán rozvoje města České Budějovice pro období 2007 - 2015

Odkaz na jiné stránky Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022 - kód koncepce JHC017K

Další informace k projednávaným záměrům můžete získat Ing. Šiftové, e-mail siftova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720734) v kanceláři č. 231 na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice. Informace o projednaných koncepcích lze získat v archivu informačního systému SEA Českého ekologického ústavu (nynější Česká informační agentura životního prostředí). Přejít na stránky České informační agentury ŽP .

Dokumenty, zveřejněné na úřední desce

Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí k vyjádření

Návrh koncepce ke stažení (82.50 KB) Návrh koncepce ke stažení

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020"

Návrh koncepce ke stažení (82.00 KB) Návrh koncepce ke stažení

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice (99.05 KB) Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice - Levý břeh Vltavy (161.93 KB) Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice - Levý břeh Vltavy

Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice - Sídliště Máj (93.17 KB) Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice - Sídliště Máj

Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč (98.10 KB) Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč

Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč - závěry zjišťovacího řízení (151.62 KB) Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč - závěry zjišťovacího řízení

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - deprivované zóny Sídliště Mír (98.31 KB) Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - deprivované zóny Sídliště Mír

Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008 – 2020 (148.66 KB) Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008 – 2020

Oznámení  koncepce - Operační program Životní prostředí do roku změny za období 2009 až 2013 (51.30 KB) Oznámení koncepce - Operační program Životní prostředí do roku změny za období 2009 až 2013

Zaslání oznámení koncepce „Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích“  k vyjádření (179.94 KB) Zaslání oznámení koncepce „Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích“ k vyjádření

Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 - 2020\ Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 - 2020\"

Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění a ZZŘ (454.65 KB) Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění a ZZŘ

Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (172.96 KB) Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050

Odkaz na jiné stránky Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku