Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

/ Informace /   obrázkový předěl

Sekce informací a přehledů

obrázkový předěl
Obrázek (5.56 KB)

Tato sekce stránek, kterou jste právě zvolili je určená především pro publikaci aktuálních informací, vyhlášek a nařízení kraje, přehledů a dalších dokumentů s cílem snadné dostupnosti těchto informací. Rovněž jsou zde mimo jiné k dispozici podrobné kontaktní informace, přehled povinně zveřejňovaných informací a úřední deska.

Na titulní stránce této sekce můžete také využít vpravo umístěný sloupec "Rychlé odkazy", kde jsou umístěny odkazy na často vyhledávané informace na stránkách kraje (tyto Rychlé odkazy mohou vést i do jiných sekcí stránek).

Z rubriky Užitečné odkazy jsou přímo dostupné vybrané internetové zdroje informací.

 

Upozornění: Správce stránek Jihočeského kraje nemůže garantovat aktuálnost a správnost informací, zveřejněných na internetových stránkách jiných subjektů.

 

Vzhledem ke značnému rozsahu informací, zveřejňovaných Jihočeským krajem je jejich celková struktura řešena takto:

 

Základní informace jsou zveřejněny na hlavních stránkách Jihočeského kraje (doména www.kraj-jihocesky.cz)

Vybrané doplňující informace jsou umístěny na subdoménách, provozovaných Jihočeským krajem. Přehled těchto subdomén je zobrazen formou záložek na pravém okraji hlavní stránky.

Informace na hlavních stránkách Jihočeského kraje jsou členěny tématicky do sekcí. Při prohlížení tedy volte nejprve sekci (vodorovné menu pod titulním pruhem), poté rubriku (menu vlevo) a případně podrubriku, je-li ve zvolené rubrice obsažena. K usnadnění orientace a pohybu ve zvolené sekci nebo rubrice můžete využít přidané navigační prvky, které se postupně zobrazují vpravo nahoře pod řádkem horního menu. Vzhledem k celkovému rozsahu zveřejněných informací doporučujeme novým uživatelům využít mapu stránek, kde je hierarchicky zobrazena celá struktura webu, nebo použít vyhledávací formulář (k dispozici je vyhledávací služba Google, která vyhledává pouze v doméně www.kraj-jihocesky.cz).

 

Uvedené textové informace si také můžete nechat přečíst, a to za použití grafického tlačítka "Přečíst" umístěného pod nadpisem na stránce. K úspěšnému použití služby je potřeba mít na počítači aktivní aplikaci JavaScript a příslušný flash-plugin. Předčítací služba je rovněž funkční i na mobilních zařízeních a telefonech s příslušným softwarovým vybavením, které mají spojení s internetem. Předčítání zajišťuje služba Voice Reader Web.

V prohlížení informací v jednotlivých rubrikách této sekce pokračujte volbou příslušné rubriky z této stránky (menu vlevo). K zobrazení rubrik v jiné sekci použijte hlavní menu (menu v horním řádku).

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku