Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Územní plánování

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Územní plánování (10.36 KB)

Kompletní informace územně plánovací činnosti jsou zveřejněny na Portálu digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

Na portálu jsou vytvořeny níže uvedené sekce:

 

Územně plánovací dokumenty a územně plánovací podklady Jihočeského kraje:

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně všech jejich aktualizací

Regulační plány

Územní studie

Územně analytické podklady

Ostatní podklady související s územně plánovací činností

 

Územně plánovací dokumenty a územně plánovací podklady obcí v Jihočeském kraji:

Územní plány a další nástroje územního plánování

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností

 

Ostatní informace:

Seznam oprávněných investorů

Směrnice a metodiky

Přehled územně plánovací činnosti

Informace o technické infrastruktuře

Mezinárodní projekty

Dotační programy a úhrada nákladů

Kontakty oddělení územního plánování

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku