Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Základní dokumenty z oblasti lidských práv a svobod

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

V této rubrice jsou dostupné základní dokumenty, vymezující lidská práva a základní svobody osob v jurisdikci České republiky a mezinárodní závazky České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. Další informace k této problematice najdete na vybraných internetových stránkách v rubrice Užitečné odkazy v této sekci.

V této rubrice jsou dostupné základní dokumenty, vymezující lidská práva a základní svobody osob v jurisdikci České republiky a mezinárodní závazky České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. Další informace k této problematice najdete na vybraných internetových stránkách  v rubrice Užitečné odkazy v této sekci.
 

Ústava České republiky (106.44 KB) Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod (71.68 KB) Listina základních práv a svobod

Všeobecná deklarace lidských práv (43.88 KB) Všeobecná deklarace lidských práv

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (97.07 KB) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (60.48 KB) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech


Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění Protokolu č. 11 (Převzato ze serveru Evropského soudu pro lidská práva)

Text úmluvy (209.17 KB) Text úmluvy

Odkaz na jiné stránky Odkaz na stránky Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu

 Kde najdete dokumenty některých orgánů Vlády ČR

Odkaz na jiné stránky Rada Vlády ČR pro lidská práva

Odkaz na jiné stránky Rada vlády pro národnostní menšiny

Odkaz na jiné stránky Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Odkaz na jiné stránky Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku