Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje,
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje,
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje,
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.

 

Členové výboru:

předseda: Mgr. Pavel Klíma - člen zastupitelstva kraje

Mgr. Šimon Heller
Doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Mgr. Jan Jirků, MBA
RNDr. Jana Krejsová - členka zastupitelstva kraje
Ing. Oldřich Kučera
Ing. Karel Macků
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Mgr. Emil Nývlt
Ing. Miloslav Pileček
Mgr. Bc. Bronislava Šimsová
Mgr. Eva Vanžurová
JUDr. Tomeš Vytiska - člen zastupitelstva kraje

Podrubrika Zápisy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku