Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Bezpečnostní rada kraje

 

Bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem hejtmanky pro přípravu na krizové situace. Předsedkyní bezpečnostní rady je hejtmanka, která jmenuje členy bezpečnostní rady kraje.
Bezpečnostní rada kraje se řídí statutem a jednacím řádem bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada projednává úkoly k zabezpečení krizové připravenosti, zpravidla se schází čtyřikrát do roka, v případě potřeby i častěji. Z každého jejího zasedání se přijímá usnesení, prostřednictvím kterého přijímají členové bezpečnostní rady úkoly.
Bezpečnostní rada kraje je zřízena Rozhodnutím hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2017, má nejvýše 10 členů a hejtmanka jejími členy jmenuje:
a) náměstka hejtmanky, který zastupuje předsedkyni bezpečnostní rady kraje v době její nepřítomnosti,
b) ředitele krajského úřadu,
c) ředitele krajského ředitelství Policie České republiky,
d) ředitele hasičského záchranného sboru kraje,
e) příslušníka Armády České republiky určeného náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky,
f) ředitele zdravotnické záchranné služby kraje,
g) zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady kraje,
h) vedoucího útvaru zdravotnictví krajského úřadu,
i) další osobu, která je nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

 

Bezpečnostní rada kraje projednává a posuzuje:

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
b) krizový plán kraje,
c) havarijní plán kraje,
d) vnější havarijní plán jaderné elektrárny Temelín,
e) dílčí plán obrany kraje,
f) finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území kraje,
g) návrhy dohod s územními celky sousedního státu o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci,
h) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému v kraji,
i) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji,
j) návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob a závěrů těchto kontrol,
k) návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení v kraji,
l) další dokumenty a záležitosti související s připraveností kraje na krizové situace a jejich řešení.

 

 

Plán činnosti Bezpečnostní rady Jihočeského kraje na rok 2019 (15.55 KB) Plán činnosti Bezpečnostní rady Jihočeského kraje na rok 2019 (.docx - 15.55 KB)

Statut Bezpečnostní rady Jihočeského kraje (298.21 KB) Statut Bezpečnostní rady Jihočeského kraje (.pdf - 298.21 KB)

Jednací řád Bezpečnostní rady Jihočeského kraje (307.84 KB) Jednací řád Bezpečnostní rady Jihočeského kraje (.pdf - 307.84 KB)

Usnesení bezpečnostní rady kraje
 
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku