Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Finanční výbor

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 4 a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje,
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraje byly převedeny,
c) provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

 

Členové výboru:

předseda: Ing. Jan Bartošek - člen zastupitelstva kraje

RSDr. Petr Braný - člen zastupitelstva kraje
Mgr. Ing. Martin Doležal - člen zastupitelstva kraje
Ing. Petr Kalina - člen zastupitelstva kraje
Ing. Jiří Kořínek
Ing. Jan Koudelka
Jaroslav Kupsa - člen zastupitelstva kraje
Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Jiří Pravda
Ing. Veronika Macková
PaedDr. Jan Váňa - člen zastupitelstva kraje
Bc. Josef Vochoska
Bc. Karel Vrkoč

Podrubrika Zápisy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku