Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Základní informace o odboru

Podrubrika Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Podrubrika Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Podrubrika Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)


Odborem zveřejňované informace

Podrubrika Krajské koncepce z oblasti životního prostředí

Podrubrika Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje

Podrubrika Ochrana přírody a krajiny

Podrubrika Přehled o myslivosti v Jihočeském kraji

Podrubrika Ochrana ovzduší

Podrubrika Plánování v oblasti vod

Podrubrika Záplavová území

Podrubrika Informace o projektu CZ 0098

Podrubrika Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Podrubrika Systém EVVO - základní informace

Podrubrika Záměry projednávané podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

Podrubrika Koncepce projednávané podle zákona č.100/2001 Sb. (SEA)

Podrubrika Fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice

Podrubrika Integrovaná prevence a omezování znečištění

Podrubrika Prevence závažných havárií

Podrubrika Geneticky modifikované organismy

Podrubrika Ohlašování údajů do IRZ

Podrubrika Tříděni komunalních odpadů v Jihočeském kraji

Podrubrika Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Jihočeského kraje

Podrubrika Subjekty s vydaným souhlasem podle zákona o odpadech pro autovraky

Podrubrika Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Podrubrika Přehled obcí s vydaným povolením k provozování vodovodů a kanalizací

Podrubrika Metodika nastavení provozovatelských vztahů mezi obcemi a provozovateli VaK

Podrubrika Rybářství

Podrubrika Povodňový plán Jihočeského kraje

Podrubrika Semináře – vodní hospodářství


Další informace

Podrubrika Informace o zpracovávání osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Podrubrika Odkazy na užitečné internetové stránky

Podrubrika Formuláře a tiskopisy ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku