Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Telefonní seznam řazený dle příjmení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jméno Telefon E-Mail Zařazení Mapa
Achatzová Vladimíra
tel: 386720335
fax: 
achatzova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Ambrozková Edita Mgr.
tel: 386720642
fax: 
ambrozkova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Ambrožová Lucie Ing.
tel: 386720209
fax: 
ambrozova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Ambrožová Petra Mgr.
tel: 602113902
fax: 
ambrozova2@kraj-jihocesky.cz správce GIS -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Anděl Jiří Bc.
tel: 386720933
fax: 
andel@kraj-jihocesky.cz soutěže, koordinace práce s talenty -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Anderlová Lucie Mgr.
tel: 386720619
fax: 
anderloval@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Anderlová Růžena Ing.
tel: 386720218
fax: 
anderlova@kraj-jihocesky.cz veřejné zakázky, kontrola -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Balounová Daniela Mgr.
tel: 386720829
fax: 
balounova@kraj-jihocesky.cz rejstřík škol, DVPP,soukromé školy -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Balounová Martina Ing.
tel: 386720119
fax: 
balounova2@kraj-jihocesky.cz finanční RIS 3 koordinátor a marketingový manažer -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Barešová Marie
tel: 386720277
fax: 
baresova@kraj-jihocesky.cz administrativa, ekonomika -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Úsek vedoucího odboru
Bárta Oto Ing.
tel: 386720172
fax: 
bartao@kraj-jihocesky.cz správce daně -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Bartošová Eva JUDr.
tel: 386720431
fax: 
bartosovae@kraj-jihocesky.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Úsek vedoucího odboru
Basík Jan Ing.
tel: 386720214
fax: 
basik@kraj-jihocesky.cz investiční a stavební činnost -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Bednář Lubomír Ing.
tel: 386720368
fax: 
bednar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Bednářová Yveta
tel: 386720202
fax: 
bednarova@kraj-jihocesky.cz agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Úsek vedoucího odboru
Beneda Petr
tel: 386720506
fax: 
beneda@kraj-jihocesky.cz správce sítě -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
Benešová Zdeňka
tel: 386720533
fax: 
benesova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č. Budějovice, Třeboň -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Beníšková Ludmila Ing.
tel: 386720130
fax: 
beniskova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Beránek František Ing.
tel: 386720500
fax: 
beranek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Beritová Kateřina Ing.
tel: 386720118
fax: 
beritova@kraj-jihocesky.cz kontrolor -Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek kontrolní
Berková Dana Bc.
tel: 386720343
fax: 
berkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Bílková Dáša
tel: 386720630
fax: 
bilkova@kraj-jihocesky.cz DPP - administrativní pracovník -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Billichová Lenka
tel: 386720901
fax: 
billichova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Bjačková Jana Ing.
tel: 386720869
fax: 
bjackova@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Bláha Pavel Mgr., Bc.
tel: 386720644
fax: 
blahap@kraj-jihocesky.cz psycholog NRP -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bláhová Jana
tel: 386720501
fax: 
blahova@kraj-jihocesky.cz zakázky dle z. 199/96, ekonomika -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Bláhová Marie Ing.
tel: 386720811
fax: 
blahova2@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, náhrada škod, CITES -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Boček Martin
tel: 386720579
fax: 
bocek@kraj-jihocesky.cz řidič, administrativní práce -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Bočkayová Jitka Ing.
tel: 386720546
fax: 
bockayova@kraj-jihocesky.cz ekonom - dozor obcí -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Bodláková Miroslava
tel: 386720463
fax: 
bodlakova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Bošanská Dagmar
tel: 386720171
fax: 
bosanska@kraj-jihocesky.cz podatelna -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Boukalová Andrea Ing.
tel: 386720336
fax: 
boukalova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 5 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Brabcová Jitka
tel: 386720446
fax: 
brabcova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Brablecová Eva Mgr.
tel: 386720835
fax: 
brablecova@kraj-jihocesky.cz střední školy a VOŠ -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Brandová Pavla Ing.
tel: 386720360
fax: 
brandova@kraj-jihocesky.cz interní audit -Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek interního auditu
Brousek Tomáš Bc. DiS.
tel: 386720275
fax: 
brousek@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Brousková Romana
tel: 386720923
fax: 
brouskova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Brožková Hana Bc.
tel: 386720548
fax: 
brozkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - tisková mluvčí -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení informací a styku s veřejností
Brýdová Markéta
tel: 386720295
fax: 
brydova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Budík Tomáš
tel: 386720234
fax: 
budik@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Bulantová Lenka Ing.
tel: 386720354
fax: 
bulantova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Burcevová Hana Bc. DiS.
tel: 386720902
fax: 
burcevova@kraj-jihocesky.cz DLZ, programy EU -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
Bürger Jiří Ing.
tel: 386720332
fax: 
burger@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Bürger Pavel Ing.
tel: 386720338
fax: 
burgerp@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Buštová Hana
tel: 386720549
fax: 
bustova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Úsek vedoucího odboru
Bůžek Stanislav Ing.
tel: 386720251
fax: 
buzek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Candrová Štěpánka Bc.
tel: 386720601
fax: 
candrova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Cenková Veronika Ing.
tel: 386720151
fax: 
cenkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Cibulka Jaromír
tel: 386720645
fax: 
cibulka@kraj-jihocesky.cz správa budovy -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Cichrová Šárka
tel: 386720284
fax: 
cichrova@kraj-jihocesky.cz správce daně -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Císlerová Jaroslava Ing.
tel: 386720553
fax: 
cislerova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Cundová Kateřina Ing.
tel: 386720405
fax: 
cundova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Čalounová Jaroslava
tel: 386720838
fax: 
calounova@kraj-jihocesky.cz asistent právníka -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Čalounová Pavlína Mgr.
tel: 386720635
fax: 
calounovap@kraj-jihocesky.cz referent pro seniorskou a rodinnou politiku -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Čejková Mária Ing.
tel: 386720138
fax: 
cejkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - správ.činnost ČB -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
Čermáková Zuzana
tel: 386720135
fax: 
cermakova@kraj-jihocesky.cz administrativa, ekonomika -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Úsek vedoucího odboru
Černá Jana Ing.
tel: 386720513
fax: 
jcerna@kraj-jihocesky.cz kontrolor -Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek kontrolní
Černá Jitka Ing.
tel: 386720325
fax: 
cernaj@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 3 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Červák Patrik Mgr.
tel: 386720888
fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče
Červená Jana
tel: 386720841
fax: 
cervena@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační činnost -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Úsek vedoucího odboru
Čížek Hynek Ing. Ph.D.
tel: 386720900
fax: 
cizek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
Čížková Věra JUDr.
tel: 386720605
fax: 
cizkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Divišová Zuzana Bc.
tel: 386720313
fax: 
divisova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Divoká Iva Mgr.
tel: 386720756
fax: 
divoka@kraj-jihocesky.cz krajský školský koordinátor prevence rizik.chování -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení prevence a humanitních činností
Dobiášová Gabriela Mgr.
tel: 386720751
fax: 
dobiasova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Dohnalová Ilona
tel: 386720322
fax: 
dohnalova@kraj-jihocesky.cz personalista -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Doktorová Petra Mgr.
tel: 386720738
fax: 
doktorova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, CITES -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Dolénková Marie
tel: 386720459
fax: 
dolenkova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Dominová Marcela Mgr.
tel: 386720818
fax: 
dominovam@kraj-jihocesky.cz základní vzdělávání -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Doubková Pavla Mgr.
tel: 386720604
fax: 
doubkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí
Dupalová Šárka Ing.
tel: 386720462
fax: 
dupalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Duspivová Šárka Bc.
tel: 386720469
fax: 
duspivova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník a rozpočtář -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Úsek vedoucího odboru
Dušková Pryk Beata Mgr.
tel: 386720775
fax: 
duskova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dvořák Adam Ing.
tel: 386720107
fax: 
dvoraka@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Dvořák Karel
tel: 386720534
fax: 
dvorak@kraj-jihocesky.cz řidič -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Dvořák Zdeněk Mgr.
tel: 386720481
fax: 
dvorak2@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmanky -Krajský úřad-Samospráva
Dvořáková Dagmar
tel: 386720249
fax: 
dvorakova@kraj-jihocesky.cz účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Dvořáková Ludmila
tel: 386720296
fax: 
dvorakoval@kraj-jihocesky.cz spisová agenda -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Edelmanová Denisa Mgr.
tel: 386720114
fax: 
edelmanova@kraj-jihocesky.cz správce GIS -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Eiblová Libuše
tel: 386720329
fax: 
eiblova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Felendová Eliška Mgr.
tel: 386720754
fax: 
felendova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Fialová Dana Ing.
tel: 386720307
fax: 
fialova2@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Fical Jakub
tel: 386720534
fax: 
fical@kraj-jihocesky.cz řidič -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Fidler Jiří Ing. Bc.
tel: 386720127
fax: 
fidler@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy
Fink Miroslav Ing.
tel: 386720893
fax: 
fink@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
Foltýnová Simona Mgr.
tel: 386720269
fax: 
foltynova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Formánková Jiřina DiS.
tel: 386720451
fax: 
formankova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 8 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Fošumová Romana
tel: 386720918
fax: 
fosumova@kraj-jihocesky.cz kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Francová Kateřina Ing.
tel: 386720256
fax: 
francova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Fraňková Bohumila Ing.
tel: 386720272
fax: 
frankovab@kraj-jihocesky.cz hlavní metodik PaP -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Fránová Marie
tel: 386720351
fax: 
franova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Frcal Tomáš
tel: 386720403
fax: 
frcal@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - elektrikář -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Frdlíková Alena Bc.
tel: 386720217
fax: 
frdlikova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Frídová Jindřiška Ing.
tel: 386720885
fax: 
fridova@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Fučíková Lenka Mgr.
tel: 386720827
fax: 
fucikova@kraj-jihocesky.cz střední školy, VOŠ a KŠH -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Fuxová Michaela
tel: 386720253
fax: 
fuxova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Úsek vedoucího odboru
Geschvandtner Karel
tel: 386720534
fax: 
geschvandtner@kraj-jihocesky.cz řidič, administrativní práce -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Geschvandtnerová Jana
tel: 386720192
fax: 
geschvandtnerova@kraj-jihocesky.cz pokladna -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Glaser Lukáš JUDr.
tel: 386720229
fax: 
glaser@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí
Glaserová Šárka Bc.
tel: 386720116
fax: 
glaserova@kraj-jihocesky.cz personalista -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Grillová Štěpánka
tel: 386720396
fax: 
grillova@kraj-jihocesky.cz tajemník ředitele -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Úsek vedoucího odboru
Gruntorád Jiří Mgr.
tel: 386720495
fax: 
gruntorad@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení marketingu a cestovního ruchu
Győrög Štefan Ing.
tel: 386720746
fax: 
gyorog@kraj-jihocesky.cz prevence závaž. havárií, integr.prevence -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Hadačová Veronika Ing.
tel: 386720708
fax: 
hadacova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Hadravová Anna
tel: 386720636
fax: 
hadravova@kraj-jihocesky.cz realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Hajíčková Jana Ing.
tel: 386720409
fax: 
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz kontrola v rámci agendy Matice projektů -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Hájková Iveta
tel: 386720121
fax: 
hajkovai@kraj-jihocesky.cz reprocentrum, CZECH POINT -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Hájková Zuzana Ing.
tel: 386720913
fax: 
hajkova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Hakr Petr Ing.
tel: 386720812
fax: 
hakr@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Hála Václav Ing.
tel: 386720507
fax: 
hala@kraj-jihocesky.cz správce sítě -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
Halabicová Helena Mgr.
tel: 386720109
fax: 
halabicova@kraj-jihocesky.cz krajský RIS 3 koordinátor -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Haláčková Jindřiška Mgr.
tel: 386720566
fax: 
halackova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Tábor -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Hálová Alena Ing.
tel: 386720388
fax: 
halovaa@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Hálová Stanislava
tel: 386720247
fax: 
halova@kraj-jihocesky.cz účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Hanzal Luděk Ing.
tel: 386720726
fax: 
hanzal@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Hanzalová Jana Bc.
tel: 386720286
fax: 
hanzalova@kraj-jihocesky.cz ekonom - rozpočtář -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Hanzelyová Monika Mgr.
tel: 386720814
fax: 
hanzelyova@kraj-jihocesky.cz střednědobý plán sociálních služeb -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Hauser Radek Bc.
tel: 386720194
fax: 
hauser@kraj-jihocesky.cz správce sítě -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
Havelková Hana Ing.
tel: 386720727
fax: 
havelkovah@kraj-jihocesky.cz odborný zam.ús.integrované prevence -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Havlík Pavel Ing.
tel: 386720375
fax: 
havlik@kraj-jihocesky.cz správní činnost JH - dozor obcí -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
Havlíková Ivana Bc.
tel: 386720520
fax: 
havlikovai@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Herrmannová Zora Ing.
tel: 386720504
fax: 
herrmannova@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Hlachová Korostenská Klára Mgr.
tel: 386720318
fax: 
hlachova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 12 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Hlaváčová Ivana JUDr.
tel: 386720306
fax: 
hlavacova@kraj-jihocesky.cz právník -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Úsek vedoucího odboru
Hoblík Šimon Bc.
tel: 386720184
fax: 
hoblik@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hocke David Bc.
tel: 386720444
fax: 
hocke@kraj-jihocesky.cz informace a styk s veřejností, redaktor, novinář, webmaster -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení informací a styku s veřejností
Hodina Jaroslav Ing.
tel: 386720178
fax: 
hodina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Hochová Adéla Ing.
tel: 386720242
fax: 386359084
hochova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Úsek vedoucího odboru
Holická Jana Ing.
tel: 386720702
fax: 
holicka@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
Holub Jaroslav
tel: 386720304
fax: 
holub@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Holub Jiří Ing.
tel: 386720279
fax: 386350039
holubj@kraj-jihocesky.cz havarijní plánování -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení krizového řízení
Homolková Zuzana
tel: 386720436
fax: 
homolkova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Hořejší Jarmila Ing.
tel: 386720718
fax: 
horejsi@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Houdková Marie
tel: 386720469
fax: 
houdkova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník a rozpočtář -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Úsek vedoucího odboru
Houska Pavel Bc.
tel: 386720519
fax: 
houska@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Housková Marie
tel: 386720282
fax: 
houskovam@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Houšková Marie Ing.
tel: 386720415
fax: 
mhouskova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hovorková Marcela Bc.
tel: 386720543
fax: 
hovorkova@kraj-jihocesky.cz správní činnost Písek -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
Hovorková Marie Ing.
tel: 386720523
fax: 
hovorkovam@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Hrdina Miroslav Mgr.
tel: 386720931
fax: 
hrdina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Hrdinová Vladimíra Ing.
tel: 386720158
fax: 
hrdinova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce, projektové řízení -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hrodějová Jitka Ing.
tel: 386720215
fax: 
hrodejova@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Hroch Pavel
tel: 386720460
fax: 
hroch@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmanky -Krajský úřad-Samospráva
Hronková Jana
tel: 386720261
fax: 
hronkova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Hronová Pavla Bc.
tel: 386720115
fax: 
hronova@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Úsek vedoucího odboru
Hrstka Petr Ing.
tel: 386720216
fax: 
hrstka@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Hruška Vladimír Ing.
tel: 386720219
fax: 
hruska@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Hubáček Jiří
tel: 386720929
fax: 
hubacek@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Hudák Filip Ing.
tel: 386720395
fax: 
hudak@kraj-jihocesky.cz referent pro účetnictví a rozpočet finan. projektů pro SF -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Hulec Jakub
tel: 386720334
fax: 
hulec@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Hůlková Jana
tel: 386720273
fax: 
hulkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hypšová Petra Ing. Bc.
tel: 386720757
fax: 
hypsova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ.soc.služeb -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
Chalupová Eva DiS.
tel: 386720227
fax: 
chalupova@kraj-jihocesky.cz rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost,střet zájmů -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Úsek vedoucího odboru
Chlumecká Lada Ing.
tel: 386720169
fax: 
chlumecka@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Chmel Josef Ing.
tel: 386720337
fax: 
chmel@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Chrastina František Mgr.
tel: 386720881
fax: 
chrastina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Chromá Markéta Ing.
tel: 386720374
fax: 
chroma@kraj-jihocesky.cz marketing -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení marketingu a cestovního ruchu
Chumanová Jitka Ing.
tel: 386720394
fax: 
chumanova@kraj-jihocesky.cz daňový specialista a metodik DPH -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Jakubcová Lucie Ing.
tel: 386720422
fax: 
jakubcova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Jandová Lucie Ing.
tel: 386720921
fax: 
jandova2@kraj-jihocesky.cz rozpočet, kontrola, statistika -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Jandová Marie
tel: 386720825
fax: 
jandova@kraj-jihocesky.cz statistika, výkaznictví, rejstřík škol -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Janečková Pavla Bc.
tel: 386720634
fax: 
janeckova@kraj-jihocesky.cz manažer kvality a efektivity sociálních služeb, kontrolní pracovník IP V. -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Janků Alena
tel: 386720882
fax: 
janku@kraj-jihocesky.cz kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Janků Jana
tel: 386720260
fax: 
janku2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 14 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Janků Martina
tel: 386720854
fax: 
jankum@kraj-jihocesky.cz archivář -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Janoušková Eva Ing.
tel: 386720740
fax: 
janouskovae@kraj-jihocesky.cz integrovaná prevence -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Janoušková Václava
tel: 386720120
fax: 386720660
janouskova@kraj-jihocesky.cz spisová agenda -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Janů Alena Mgr.
tel: 386720620
fax: 
janu@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Jelínek Luboš Ing.
tel: 386720712
fax: 
jelinek@kraj-jihocesky.cz odpad.hospodář., koordinace, plánování -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jemelíková Kateřina Ing.
tel: 386720804
fax: 
jemelikova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Ježková Eva Ing.
tel: 386720720
fax: 
jezkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí manažer projektu LIFE -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Jílková Kateřina Ing.
tel: 386720843
fax: 
jilkova@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jirková Marcela Ing.
tel: 386720771
fax: 
jirkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Jirsová Kamila Ing.
tel: 386720538
fax: 
jirsova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Jiříčková Milena Bc.
tel: 386720917
fax: 
jirickova@kraj-jihocesky.cz kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Jiříková Magdaléna
tel: 386720373
fax: 
jirikova@kraj-jihocesky.cz marketing -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení marketingu a cestovního ruchu
Jozková Libuše Ing.
tel: 386720803
fax: 
jozkova@kraj-jihocesky.cz ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Jungová Eva
tel: 386720355
fax: 
jungova@kraj-jihocesky.cz administrativní a spisov.pracovník -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Kadlec Karel
tel: 386720645
fax: 
kadlec@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - údržbář -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Kálalová Helena Bc.
tel: 386720752
fax: 
kalalova@kraj-jihocesky.cz kontrolor -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Kamenská Adéla JUDr.
tel: 386720155
fax: 
kamenska@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Kaňková Růžena
tel: 386720305
fax: 
kankova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Kantorová Alice Ing.
tel: 386720308
fax: 
akantorova@kraj-jihocesky.cz majet.dispozice, met.činnost -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Karvánková Alena
tel: 386720156
fax: 
karvankova@kraj-jihocesky.cz agendy přestupková, volební -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Karvánková Michala Ing.
tel: 386720530
fax: 
karvankovam@kraj-jihocesky.cz správní činnost ST -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
Kavanová Helena Mgr.
tel: 386720641
fax: 
kavanova@kraj-jihocesky.cz DPP koordinátor kampaně na podporu pěstounství -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kimmerová Jaroslava Mgr.
tel: 386720643
fax: 
kimmerova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kindlová Alexandra Mgr. Ing.
tel: 386720928
fax: 
kindlova@kraj-jihocesky.cz právník odboru sociálních věcí -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-úsek vedoucího odboru
Klapušová Lenka
tel: 386720930
fax: 
klapusova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Klása Jiří Ing.
tel: 386720134
fax: 
klasa@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství
Klečková Romana Ing.
tel: 386720806
fax: 
kleckova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Klement Josef Ing.
tel: 386720725
fax: 
klement@kraj-jihocesky.cz rybářství a zemědělství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Klimeš Zdeněk Ing.
tel: 386720744
fax: 
klimes@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Klímová Blanka Bc.
tel: 386720258
fax: 
klimovab@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Kloudová Irena
tel: 386720361
fax: 
kloudova@kraj-jihocesky.cz účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Knot Josef JUDr. MBA
tel: 386720457
fax: 
knot@kraj-jihocesky.cz 1. náměstek hejtmanky -Krajský úřad-Samospráva
Kocmanová Helena Mgr.
tel: 386720623
fax: 
kocmanova@kraj-jihocesky.cz koordinace veřejného opatrovnictví ve vztahu k obcím a koordinace poskytovatelů soc. služeb a činnosti soc. práce -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Kohoutová Monika Mgr.
tel: 386720232
fax: 
kohoutova@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Úsek vedoucího odboru
Kojanová Irena Ing.
tel: 386720704
fax: 
kojanova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Kolář Martin Ing.
tel: 386720631
fax: 
kolar2@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
Kollar Zdeněk
tel: 386720150
fax: 
kollar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Kopecký Tomáš Ing.
tel: 386720509
fax: 
kopecky@kraj-jihocesky.cz správce aplikací -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Kordíková Eva
tel: 386720186
fax: 
kordikova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 7 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Körnerová Zuzana Ing.
tel: 386720342
fax: 
kornerova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Kořínková Jitka Ing.
tel: 386720611
fax: 
korinkova@kraj-jihocesky.cz EIA -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Kosová Petra Ing.
tel: 
fax: 
kosova@kraj-jihocesky.cz bezpilotní systémy, GIS, NATURA 2000 -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Kostíková Jana Ing.
tel: 386720159
fax: 
kostikova@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Košková Radka Bc.
tel: 386720830
fax: 
koskova@kraj-jihocesky.cz speciální školy a školská zařízení -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Košnář Antonín Ing. Ph.D.
tel: 386720719
fax: 
kosnar@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Koterzynová Kateřina Mgr.
tel: 386720187
fax: 
koterzynova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Kotzinová Věra
tel: 386720743
fax: 
kotzinova@kraj-jihocesky.cz administrativa -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Úsek vedoucího odboru
Koubová Renáta Ing.
tel: 386720880
fax: 
koubova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Úsek vedoucího odboru
Koukolová Dagmar Ing.
tel: 386720259
fax: 
koukolova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Kovalovská Lenka Ing.
tel: 386720474
fax: 
kovalovska@kraj-jihocesky.cz správce aplikací -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Kovářová Veronika Ing.
tel: 386720416
fax: 
kovarova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Kozelková Alena Mgr.
tel: 386720816
fax: 
kozelkova@kraj-jihocesky.cz střední školy a VOŠ, zahr.vztahy -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Krák Antonín Mgr. Bc.
tel: 386720289
fax: 
krak@kraj-jihocesky.cz člen rady -Krajský úřad-Samospráva
Kratochvílová Nicola Ing.
tel: 386720364
fax: 
kratochvilova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Krbečková Andrea Bc.
tel: 386720381
fax: 
krbeckova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Krčková Hana
tel: 386720365
fax: 
krckova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Krejčí Radka
tel: 386720577
fax: 
krejci@kraj-jihocesky.cz agenda rady kraje -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení organizační
Krejčová Eva
tel: 386720515
fax: 
krejcovae@kraj-jihocesky.cz správní řízení v silniční dopravě -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Krejčová Lenka Ing.
tel: 386720609
fax: 
krejcova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Krenauer Zdeněk Bc.
tel: 386720106
fax: 
krenauer@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Kročák Ladislav Mgr.
tel: 386720608
fax: 
krocak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Królová Veronika Mgr. Ph.D.
tel: 386720710
fax: 
krolovav@kraj-jihocesky.cz PR agenda, evropské projekty -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Kroupová Renata
tel: 386720428
fax: 
kroupova@kraj-jihocesky.cz evidence a provoz majetku -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Křížová Kamila Bc.
tel: 386720225
fax: 386350039
krizovak@kraj-jihocesky.cz organizační a administrativní pracovník -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Křížová Liboslava
tel: 386720765
fax: 
krizova@kraj-jihocesky.cz poradenská a konzultační činnost -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Kubal Vítězslav Ing.
tel: 386720494
fax: 
kubal@kraj-jihocesky.cz správce program.vybavení -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Kubátová Markéta Mgr.
tel: 386720806
fax: 
kubatova2@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kubecová Jana Ing.
tel: 386720767
fax: 
kubecova@kraj-jihocesky.cz EIA -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Kubečková Synková Dagmar Ing. Ph.D.
tel: 386720773
fax: 
synkova@kraj-jihocesky.cz náhrada škod -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kučera Milan JUDr. Ph.D.
tel: 386720466
fax: 
kuceram@kraj-jihocesky.cz ředitel -Krajský úřad
Kučera Miroslav Ing.
tel: 386720862
fax: 
kucera2@kraj-jihocesky.cz bezpilotní systémy, GIS, NATURA 2000 -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Kučera Radomír Ing.
tel: 386720309
fax: 
kucera@kraj-jihocesky.cz majetková správa -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Kučerová Kateřina Bc.
tel: 386720607
fax: 
kucerovak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Kučerová Martina
tel: 386720320
fax: 
kucerova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Kulířová Jitka
tel: 386720805
fax: 
kulirova@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF, geologie -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kunčová Jitka
tel: 386720526
fax: 
kuncova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda,vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Kundrátová Alena Mgr.
tel: 386720414
fax: 
kundratova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Kuthanová Ludmila Ing.
tel: 386720726
fax: 
kuthanova@kraj-jihocesky.cz zemědělství, dotace, kontrola -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Kuzba Vladimír Mgr.
tel: 386720836
fax: 
kuzba@kraj-jihocesky.cz střední školy a VOŠ -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Kůzlová Iveta
tel: 386720493
fax: 386354967
kuzlova@kraj-jihocesky.cz asistentka hejtmanky -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Kvardová Ivana
tel: 386720915
fax: 
kvardova@kraj-jihocesky.cz kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Kypta Ladislav
tel: 386720826
fax: 
kypta@kraj-jihocesky.cz statistika, výkaznictví, rejstřík škol -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Lacinová Hana Ing.
tel: 386720447
fax: 
lacinova@kraj-jihocesky.cz personalista -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Lachoutová Eva Bc.
tel: 386720936
fax: 
lachoutova@kraj-jihocesky.cz dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Lamač Petr Ing.
tel: 386720429
fax: 
lamac@kraj-jihocesky.cz koordinátor aktivit projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Lancíková Iveta
tel: 386720390
fax: 
lancikova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Láznička Petr Ing.
tel: 386720770
fax: 
laznicka@kraj-jihocesky.cz SEA a geologie -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Leitgebová Blanka Mgr.
tel: 386720315
fax: 
leitgebova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 13 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Lencová Radka
tel: 386720911
fax: 
lencova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Lerchová Zuzana Ing.
tel: 386720212
fax: 
lerchova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Leštinová Jana
tel: 386720321
fax: 
lestinova@kraj-jihocesky.cz kontrola hospodaření s majetkem -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Letovský Jiří
tel: 386720363
fax: 
letovsky@kraj-jihocesky.cz investiční technik -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Lhotka Petr Mgr.
tel: 386720802
fax: 
lhotka@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, právník -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Liklerová Lenka
tel: 386720203
fax: 
liklerova@kraj-jihocesky.cz ekonom -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Úsek vedoucího odboru
Liláková Jitka Ing.
tel: 386720185
fax: 
lilakova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - stavař -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Lomský Radek Ing.
tel: 386720920
fax: 
lomsky@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Ludvík Michal Mgr.
tel: 386720402
fax: 
ludvik@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Luksch Štěpán Ing.
tel: 386720358
fax: 
luksch@kraj-jihocesky.cz územní plánování - radon -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Luňáková Jitka
tel: 386720516
fax: 
lunakova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Macounová Magda Mgr.
tel: 386720839
fax: 
macounova@kraj-jihocesky.cz výkaznictví a rozpis rozpočtu -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Machartová Hana Ing.
tel: 386720866
fax: 
machartova@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, ochrana přírody -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Machát Lukáš Ing.
tel: 386720927
fax: 
machat@kraj-jihocesky.cz proj. a fin. manažer plánování sociálních služeb III. -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Machová Jitka
tel: 386720245
fax: 
machova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Máchová Šárka Ing.
tel: 386720747
fax: 
machovas@kraj-jihocesky.cz och.př.a kr.,NATURA 2000 -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Majerová Kateřina Ing.
tel: 386720384
fax: 
majerovak@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Makočová Michaela Bc. DiS.
tel: 386720840
fax: 
makocova@kraj-jihocesky.cz uznávání zahraničního vzdělání -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Malíková Jana Bc.
tel: 386720427
fax: 
malikova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Malovcová Lenka JUDr.
tel: 386720228
fax: 
malovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Malý František Mgr.
tel: 386720168
fax: 
maly@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Úsek vedoucího odboru
Maňhalová Michaela Ing.
tel: 386720366
fax: 
manhalova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Marischková Lucie Ing.
tel: 386720783
fax: 
marischkova@kraj-jihocesky.cz finanční referent - rozpočtář -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
Marková Věra Ing.
tel: 386720235
fax: 
markova@kraj-jihocesky.cz agenda přestupková, volební a hazardních her -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Marková Vladimíra Ing.
tel: 386720382
fax: 
markova2@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Martínková Petra Ing.
tel: 386720821
fax: 
martinkova@kraj-jihocesky.cz školní stravování -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Maříková Martina Ing.
tel: 386720552
fax: 
marikova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Masojídková Hana Ing.
tel: 386720369
fax: 
masojidkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Maťhová Marcela Bc.
tel: 386720924
fax: 
mathova@kraj-jihocesky.cz ekonomika zdravotnických zařízení -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
Matulová Pavlína JUDr.
tel: 386720424
fax: 
matulova@kraj-jihocesky.cz právník -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Maxová Petra Mgr.
tel: 386720777
fax: 
maxova@kraj-jihocesky.cz psycholog NRP -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Medvedz Vladimír
tel: 386720264
fax: 386350039
medvedz@kraj-jihocesky.cz obrana, obranné plánování -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení krizového řízení
Michálková Irena Ing.
tel: 386720528
fax: 
michalkova@kraj-jihocesky.cz státní odborný dozor -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Mik Aleš Mgr.
tel: 386720510
fax: 
mik@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic
Mikeš Karel Bc. MBA
tel: 386720871
fax: 
mikes@kraj-jihocesky.cz administrace kulturních portálů Porta culturae,Kulturní most,Jihočeské sbírky,Žijeme v památkách -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Miškeiová Anna
tel: 386720122
fax: 
miskeiova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Míšková Michaela Bc.
tel: 386720153
fax: 
miskova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Mocová Hermína
tel: 386720883
fax: 
mocova@kraj-jihocesky.cz koordinační a projektový pracovník pro projekt KM M00033 -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Moravec Jiří PaedDr.
tel: 386720845
fax: 
moravec@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Motejzík Lukáš Ing.
tel: 386720491
fax: 
motejzik@kraj-jihocesky.cz agenda zákona 365/2000 o ISVS -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Motejzíková Jana Ing.
tel: 386720141
fax: 
motejzikova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Mráz Michal Bc.
tel: 386720932
fax: 
mraz@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Mrázková Radmila
tel: 386720287
fax: 
mrazkova@kraj-jihocesky.cz agenda zastupitelstva kraje -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení organizační
Mrázová Michaela Ing.
tel: 386720867
fax: 
mrazova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení -Krajský úřad-Odbor krajský živnostenský úřad-Úsek správní agendy a metodiky
Müllerová Hana
tel: 386720362
fax: 
mullerova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 4 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Müllerová Lucie
tel: 386720362
fax: 
mullerova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 10 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Muzikářová Marie Bc.
tel: 386720808
fax: 
muzikarova@kraj-jihocesky.cz koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Úsek vedoucího odboru
Nápravník Zuzana Bc. DiS.
tel: 386720610
fax: 
napravnik@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Náprstek Ivan Mgr.
tel: 386720894
fax: 
naprstek@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
Návara Jan Ing.
tel: 386720385
fax: 
navara@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí
Němec Jan Bc.
tel: 386720724
fax: 
nemecj@kraj-jihocesky.cz myslivost -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Němec Jan Ing.
tel: 386720393
fax: 
nemec@kraj-jihocesky.cz státní odborný dozor -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Nerud Marek Mgr.
tel: 386720649
fax: 
nerud@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení prevence a humanitních činností
Neumannová Vladimíra Ing.
tel: 386720346
fax: 
neumannova@kraj-jihocesky.cz interní audit -Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek interního auditu
Nocarová Ilona
tel: 386720188
fax: 
nocarova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Nováčková Milena Mgr.
tel: 386720190
fax: 
novackova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Novák Jaromír Mgr.
tel: 386720560
fax: 
novakj@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmanky -Krajský úřad-Samospráva
Novák Vojtěch Ing.
tel: 386720243
fax: 
novakv@kraj-jihocesky.cz energetik kraje -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Nováková Blanka
tel: 386720146
fax: 
novakovab@kraj-jihocesky.cz ekonom, rozpočtář -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení organizační
Nováková Blanka Ing.
tel: 386720317
fax: 
novakova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Nováková Lenka Mgr.
tel: 386720940
fax: 
novakoval@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
Nováková Michaela Ing.
tel: 386720339
fax: 
novakovam@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Nováková Tereza Ing.
tel: 386720200
fax: 
novakova2@kraj-jihocesky.cz investiční technik -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Nováková Václava Mgr.
tel: 386720377
fax: 
vnovakova@kraj-jihocesky.cz stavební řád -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Nováková Věra
tel: 386720919
fax: 
novakovav@kraj-jihocesky.cz kontrola, rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Nováková Veronika
tel: 386720889
fax: 
novakova3@kraj-jihocesky.cz pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Novotná Dana
tel: 386720909
fax: 
novotnad@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Novotná Eva Mgr.
tel: 386720641
fax: 
novotna@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Novotná Kateřina Ing. Ph.D.
tel: 386720772
fax: 
novotna2@kraj-jihocesky.cz SEA, náhrada škod -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Novotná Veronika Bc.
tel: 386720380
fax: 
novotna4@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Novotná Zdeňka Ing.
tel: 386720356
fax: 
novotna5@kraj-jihocesky.cz investiční technik -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Opekarová Hana
tel: 386720350
fax: 
opekarova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Opolcerová Linda Mgr.
tel: 386720612
fax: 
opolcerova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Osvaldová Kristýna Bc.
tel: 386720213
fax: 
osvaldova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Ouředník Robert
tel: 386720806
fax: 
ourednik@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Oušková Eva JUDr.
tel: 386720837
fax: 
ouskova@kraj-jihocesky.cz právník -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Pacáková Hana Ing.
tel: 386720715
fax: 
pacakova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Palmová Jana
tel: 386720817
fax: 
palmova@kraj-jihocesky.cz DM, základní vzdělávání, organiz.agenda -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Pandulová Zdeňka Ing.
tel: 386720483
fax: 386354967
pandulova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení organizační
Pánková Vanda Mgr.
tel: 386720162
fax: 
pankova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Papežová Lenka Bc.
tel: 386720467
fax: 
papezova@kraj-jihocesky.cz cestovní ruch, marketing a skladové hospodářství -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení marketingu a cestovního ruchu
Pártlová Eva Ing.
tel: 386720274
fax: 
partlova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pavlíček Jiří Ing.
tel: 386720781
fax: 
pavlicek@kraj-jihocesky.cz finanční referent - rozpočtář -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
Pavličík Ivan Ing.
tel: 386720517
fax: 
pavlicik@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele
Pechová Blanka Bc.
tel: 386720782
fax: 
pechova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ. soc.služeb -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
Pernikářová Kateřina Ing.
tel: 386720648
fax: 
pernikarova@kraj-jihocesky.cz EIA -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Perníková Zdeňka Ing.
tel: 386720344
fax: 
pernikova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pešek Vladimír Ing.
tel: 386720148
fax: 
pesek@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu, bezpečnostní referent systému bezpečnosti krajského úřadu -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení krizového řízení
Pešková Eva Ing.
tel: 386720167
fax: 
peskova2@kraj-jihocesky.cz vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Pešková Michaela Ing.
tel: 386720906
fax: 
peskova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer Ip OP VVV -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
Petr Luděk DiS
tel: 386720629
fax: 
petr@kraj-jihocesky.cz finanční referent -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Petr Miloslav Ing.
tel: 386720730
fax: 
petrm@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Petrášková Miroslava
tel: 386720529
fax: 
petraskova@kraj-jihocesky.cz správa údržba silnic, majetek -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Pierová Martina Bc.
tel: 386720524
fax: 
pierova@kraj-jihocesky.cz matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Pícha Jiří
tel: 386720545
fax: 
picha@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Pichlíková Radmila Ing.
tel: 386720947
fax: 
pichlikova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Pindurová Dagmar Ing.
tel: 386720370
fax: 
pindurova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Pinl Michal Ing.
tel: 386720736
fax: 
pinl@kraj-jihocesky.cz integrovaná prevence -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Plechingerová Andrea Mgr.
tel: 386720376
fax: 
plechingerova@kraj-jihocesky.cz právník -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Úsek vedoucího odboru
Plosová Helena Ing.
tel: 386720514
fax: 
plosova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly
Plouharová Milena
tel: 386720904
fax: 
plouharova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Plucha Martin Ing.,Mgr.
tel: 386720189
fax: 
plucha@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Podhradská Vladimíra
tel: 386720280
fax: 386359069
podhradskav@kraj-jihocesky.cz agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Podsclan Jaroslav
tel: 386720534
fax: 
podsclan@kraj-jihocesky.cz řidič -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Pokorný Tomáš Mgr.
tel: 386720502
fax: 
pokornyt@kraj-jihocesky.cz správce GIS -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Polančíková Zuzana
tel: 386720123
fax: 
polancikova@kraj-jihocesky.cz evidence a provoz majetku -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Poppová Pavla
tel: 386720128
fax: 386350039
poppova@kraj-jihocesky.cz civilní nouzové plánování (HOPKS) -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení krizového řízení
Pöschko Pavel Ing.
tel: 386720716
fax: 
poschko@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Pospíšilová Jitka Ing.
tel: 386720905
fax: 
pospisilova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Pospíšilová Kateřina Ing.
tel: 386720496
fax: 
pospisilovak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Poulová Nora
tel: 386720856
fax: 
poulova@kraj-jihocesky.cz archivář - metodik -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Povišerová Eva Ing. DiS.
tel: 386720425
fax: 
poviserova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Prantlová Petra Ing.
tel: 386720246
fax: 
prantlova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Primusová Markéta Ing.
tel: 386720160
fax: 
primusova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Procházka Jonáš Mgr.
tel: 386720468
fax: 
prochazka@kraj-jihocesky.cz právník -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Úsek vedoucího odboru
Procházková Markéta Mgr.
tel: 386720233
fax: 
prochazkova2@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Úsek vedoucího odboru
Procházková Vendula Ing.
tel: 386720626
fax: 
prochazkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Průcha Luboš Ing.
tel: 386720201
fax: 
pruchal@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Průcha Miroslav
tel: 386720297
fax: 
prucham@kraj-jihocesky.cz majet.správa, porad. a konzul.činnost -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Přibylová Gabriela Bc.
tel: 386720578
fax: 
pribylovag@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 6 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Příhoda Jaroslav Ing.
tel: 386720865
fax: 
prihoda@kraj-jihocesky.cz kontrola a metod.činnost pro ObŽU -Krajský úřad-Odbor krajský živnostenský úřad-Úsek kontroly a metodiky
Pytlová Markéta Ing.
tel: 386720108
fax: 
pytlova@kraj-jihocesky.cz účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Rabiňáková Renata Mgr.
tel: 386720897
fax: 
rabinakova@kraj-jihocesky.cz konkurzy, agenda RK,ZK, výbory, stížnosti -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Rákosník Luboš Mgr.
tel: 386720133
fax: 
rakosnik@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Randák Jakub
tel: 386720567
fax: 
randak@kraj-jihocesky.cz dopravní referent -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Randáková Ivana Bc.
tel: 386720853
fax: 
randakova@kraj-jihocesky.cz koordinátor a odborný pracovník projektu ATCZ142 (KLIMAGRÜN) -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Rauchová Andrea Ing.
tel: 386720706
fax: 
rauchova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Reischlová Renata Ing.
tel: 386720329
fax: 
reischlova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Reitingerová Lucie Ing.
tel: 386720832
fax: 
reitingerova@kraj-jihocesky.cz SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Remtová Markéta
tel: 386720482
fax: 
remtovam@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Riziky Martin
tel: 386720103
fax: 
riziky@kraj-jihocesky.cz správa budovy -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Rjabec Tomáš Ing.
tel: 386720240
fax: 
rjabec@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu a krizové řízení -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení krizového řízení
Ročárková Jitka Ing.
tel: 386720250
fax: 
rocarkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Rodová Jana Bc.
tel: 386720371
fax: 
rodova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Roubík Jiří Ing.
tel: 386720632
fax: 
roubik@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Růžička Milan
tel: 386720505
fax: 
ruzicka@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Rybák Milan Ing.
tel: 386720701
fax: 
rybak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
Rybková Helena Ing.
tel: 386720733
fax: 
rybkova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství a koncepč.činnost -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Ryklíková Růžena
tel: 386720602
fax: 
ryklikova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
Rynda Jaroslav Bc.
tel: 386720392
fax: 
rynda@kraj-jihocesky.cz referent pro výkon st. správy na úseku přestupkového řízení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Rynešová Lucie Ing.
tel: 386720170
fax: 
rynesova@kraj-jihocesky.cz správce daně -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Ryšánková Dana
tel: 386720521
fax: 
rysankova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Písek, Prachatice, Dačice -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Řebík Petr Mgr.
tel: 386720419
fax: 
rebik@kraj-jihocesky.cz referent pro výkon st.správy na úseku přestupkového řízení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Řeháčková Ludmila
tel: 386720914
fax: 
rehackova@kraj-jihocesky.cz kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Řepková Olga Mgr.
tel: 386720707
fax: 
repkova@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Řeřábková Iva
tel: 386720314
fax: 
rerabkova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku a účetní evidence -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Řežábková Daniela Ing.
tel: 386720210
fax: 
rezabkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Římal Miroslav
tel: 386720534
fax: 
rimal@kraj-jihocesky.cz řidič -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Řimnáčová Petra
tel: 386720437
fax: 
rimnacova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - stavař -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Salva Petr Ing.
tel: 386720353
fax: 
salva@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Úsek vedoucího odboru
Sárová Dagmar Bc.
tel: 386720863
fax: 
sarova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení -Krajský úřad-Odbor krajský živnostenský úřad-Úsek správní agendy a metodiky
Sedláčková Lucie Bc.
tel: 386720741
fax: 
sedlackova@kraj-jihocesky.cz odborný konzultant plánování sociálních služeb III. -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Sedláková Petra
tel: 386720280
fax: 386359069
sedlakova@kraj-jihocesky.cz agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Selingerová Miloslava Ing.
tel: 386720801
fax: 
selingerova@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF, CITES -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Schinková Petra Ing.
tel: 386720458
fax: 
schinkova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Schumann Alena Mgr.
tel: 386720625
fax: 
schumann@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Schwarzová Hana
tel: 386720126
fax: 
schwarzova@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační pracovník -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Úsek vedoucího odboru
Sigmundová Petra Ing.
tel: 386720780
fax: 
sigmundova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ. soc. služeb -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
Sípalová Pavla
tel: 386720522
fax: 
sipalova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
Sládková Jana Ing.
tel: 386720766
fax: 
sladkova2@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Sládková Lenka Mgr.
tel: 386720776
fax: 
sladkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Slípková Vladimíra Ing.
tel: 386720556
fax: 
slipkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Slivka Roman Bc.
tel: 386720639
fax: 
slivka@kraj-jihocesky.cz romský koordinátor -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení prevence a humanitních činností
Sobotovičová Miroslava Bc.
tel: 386720271
fax: 
sobotovicova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 4 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Soukup Jiří Ing.
tel: 386720714
fax: 
soukup@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Soukup Jiří Ing., Mgr.
tel: 386720732
fax: 
soukupj@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - právní agenda -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Soukup Petr Mgr.
tel: 386720550
fax: 
soukupp@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky
Soukupová Kristýna Ing. MBA
tel: 386720347
fax: 
soukupova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Soukupová Marcela
tel: 386720742
fax: 
soukupovam@kraj-jihocesky.cz administrativa, archivace -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Úsek vedoucího odboru
Soukupová Marcela Mgr.
tel: 386720934
fax: 
sturmova@kraj-jihocesky.cz zájmové a základní umělecké školství -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Sovová Edita BA MSc.
tel: 386720613
fax: 
sovova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Sovová Zuzana Mgr.
tel: 386720750
fax: 
sovova2@kraj-jihocesky.cz kontrolor -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Sovová Šanderová Pavla Ing. MBA
tel: 386720758
fax: 
sanderova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer projektu LIFE -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Spálenková Marta Ing.
tel: 386720262
fax: 386350039
spalenkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení krizového řízení
Staněk Ladislav Ing.
tel: 386720241
fax: 386359084
stanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor ekonomický
Stará Jaroslava
tel: 386720654
fax: 
stara@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Steinbauer Zdeněk Ing.
tel: 386720810
fax: 
steinbauerz@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Stejskalová Čejková Helena Ing.
tel: 386720379
fax: 
stejskalova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Stráská Ivana Mgr.
tel: 386720490
fax: 
hejtmanka@kraj-jihocesky.cz hejtmanka -Krajský úřad
Strnad Libor
tel: 386720534
fax: 
strnad@kraj-jihocesky.cz řidič -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Střelečková Ilona Ing.
tel: 386720316
fax: 
streleckova@kraj-jihocesky.cz metodik PaP -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Studenovský Petr Mgr.
tel: 386720600
fax: 
studenovsky@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví
Stuchlá Helena Ing.
tel: 386720328
fax: 
stuchla@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Suchan Jan
tel: 386720166
fax: 
suchan@kraj-jihocesky.cz informatik -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
Svoboda Marek Mgr.
tel: 386720886
fax: 
svoboda@kraj-jihocesky.cz hlavní projektový manažer projektu ATCZ59 -I-CULT -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Svobodová Martina Ing.
tel: 386720705
fax: 
svobodova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Sýkora Ivan Ing.
tel: 386720324
fax: 
sykorai@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Šafářová Leona
tel: 386720147
fax: 
safarova@kraj-jihocesky.cz referent rozpočtu a financování, agenda výborů a komisí -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení organizační
Šálená Jitka Ing. Bc.
tel: 386720270
fax: 
salena@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 11 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Šašek Milan Ing.
tel: 386720822
fax: 
sasek@kraj-jihocesky.cz bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Šedivý Petr
tel: 386720142
fax: 
sedivy@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Šibalová Jana
tel: 386720420
fax: 
sibalova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Šiftová Jana Ing.
tel: 386720734
fax: 
siftova@kraj-jihocesky.cz SEA -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Šilhan Milan Mgr.
tel: 386720891
fax: 
silhan@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
Šíma Radek Mgr.
tel: 386720486
fax: 
simar@kraj-jihocesky.cz tiskový mluvčí -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení informací a styku s veřejností
Šimková Petra Mgr.
tel: 386720231
fax: 
simkova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Šímová Hana Ing.
tel: 386720846
fax: 
simova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Šimůnková Pavla Bc.
tel: 386720622
fax: 
simunkova@kraj-jihocesky.cz koordinace poskytování soc. služeb, realizace a koordinace činnosti soc. práce -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Šírková Petra
tel: 386720700
fax: 
sirkova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
Šišková Eva
tel: 386720779
fax: 
siskova@kraj-jihocesky.cz referent sociálních věcí -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Škodová Lucie Bc.
tel: 386720230
fax: 
skodova@kraj-jihocesky.cz výkon volební agendy, agend veřejných sbírek, odvolacího řízení ve věcech přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku -Krajský úřad-Odbor legislativy a vnitřních věcí-Oddělení správní
Šmucr Pavel Ing.
tel: 386720512
fax: 
smucr@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
Šmucrová Marie
tel: 386720330
fax: 
smucrova@kraj-jihocesky.cz evidence a provoz majetku -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Šnejdová Ludmila Ing. arch.
tel: 386720281
fax: 
snejdova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Šnokhausová Eva
tel: 386720244
fax: 
snokhausova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Šrámek Jan Ing.
tel: 386720348
fax: 
sramek@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Štěpánková Irena
tel: 386720357
fax: 
stepankovai@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Štěrbová Markéta Mgr.
tel: 386720615
fax: 
sterbovam@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Štěrbová Petra Ing.
tel: 386720278
fax: 
sterbova@kraj-jihocesky.cz účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Štindlová Jana DiS.
tel: 386720124
fax: 
stindlova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Štindlová Věra Bc.
tel: 386720236
fax: 
stindlovav@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 2 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Štohanzlová Jitka
tel: 386720912
fax: 
stohanzlova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Študlar Ivan Ing.
tel: 386720576
fax: 
studlar@kraj-jihocesky.cz poradce hejtmanky pro dopravu -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Študlar Zdeněk Ing.
tel: 386720809
fax: 
studlarz@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Šturmová Eliška Bc.
tel: 386720193
fax: 
sturmova2@kraj-jihocesky.cz správce daně -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Šustová Lucie Mgr. DiS.
tel: 386720640
fax: 
sustova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Šváchová Simona DiS.
tel: 386720769
fax: 
svachova@kraj-jihocesky.cz hlavní finanční manažer projektu ATCZ59-I-CULT -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Švec Jiří Bc.
tel: 386720464
fax: 
svec@kraj-jihocesky.cz člen rady -Krajský úřad-Samospráva
Švehlová Ludmila Mgr.
tel: 386720637
fax: 
svehlova@kraj-jihocesky.cz realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Švehlová Bullová Veronika Mgr.
tel: 386720624
fax: 
bullova@kraj-jihocesky.cz manažer prevence kriminality -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení prevence a humanitních činností
Taubrová Jana Ing.
tel: 386720892
fax: 
taubrova@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
Tejmlová Klára Ing.
tel: 386720175
fax: 
tejmlova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Tetourová Andrea JUDr.
tel: 386720132
fax: 
tetourova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Tichatzek Aleš Ing.
tel: 386720413
fax: 
tichatzek@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Tomanová Ludmila
tel: 386720819
fax: 
tomanoval@kraj-jihocesky.cz předškolní vzdělávání -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Tomešová Marcela Ing.
tel: 386720311
fax: 
tomesova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-oddělení realizace systémových projektů
Tomková Miroslava Ing.
tel: 386720434
fax: 
tomkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor -Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek kontrolní
Tomšíková Věra DiS.
tel: 386720908
fax: 
tomsikova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Tousková Dagmar
tel: 386720285
fax: 
touskova@kraj-jihocesky.cz agenda rady kraje -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení organizační
Tripesová Marcela
tel: 386720139
fax: 
tripesova@kraj-jihocesky.cz pokladna -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Trojáková Věra
tel: 386720248
fax: 
trojakova@kraj-jihocesky.cz účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Trsová Kateřina BBS
tel: 386720341
fax: 
trsova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Trykarová Kristýna Bc.
tel: 386720800
fax: 
trykarova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, horní zákon -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Třísková Věra Ing.
tel: 386720205
fax: 
triskova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Tůma František Ing.
tel: 386720713
fax: 
tuma@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Turková Ivana Mgr.
tel: 386720774
fax: 
turkova@kraj-jihocesky.cz krizový, projektový a finanční manažer -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
Tušlová Milada
tel: 386720828
fax: 
tuslova@kraj-jihocesky.cz agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
Uhlířová Božena Bc.
tel: 386720926
fax: 
uhlirovab@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Ujhelyi Martin Mgr.
tel: 386720254
fax: 
ujhelyi@kraj-jihocesky.cz investiční technik -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Urban Jiří Ing.
tel: 386720143
fax: 
urban@kraj-jihocesky.cz správní činnost ČK a PT -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
Urbánek Radek Mgr. Ing.
tel: 386720859
fax: 
urbanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor krajský živnostenský úřad
Urbánková Tereza Bc.
tel: 386720129
fax: 
urbankova@kraj-jihocesky.cz majetková správa, rozpočtář -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Vacková Veronika Ing.
tel: 386720378
fax: 
vackova@kraj-jihocesky.cz stavební řád -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Vačkář Petr Ing.
tel: 386720511
fax: 
vackar@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Vačkářová Romana Ing.
tel: 386720387
fax: 
vackarova@kraj-jihocesky.cz územní plánování, koordinátor ÚPP -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
Vágnerová Markéta Bc.
tel: 386720238
fax: 
vagnerova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Vácha Jan Ing.
tel: 386720544
fax: 
vacha@kraj-jihocesky.cz správa a údržba silnic - investice -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Valdová Ludmila Bc.
tel: 386720536
fax: 
valdova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Válková Václava Ing.
tel: 386720239
fax: 
valkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Váňa Petr Ing.
tel: 386720417
fax: 
vana@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
Vaňata David Mgr.
tel: 386720606
fax: 
vanata@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
Vaněčková Hana
tel: 386720117
fax: 
vaneckova@kraj-jihocesky.cz likvidace faktur, veřej.zakázky -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
Vaněčková Květa Ing.
tel: 386720283
fax: 
kvaneckova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Vaněk Karel Mgr.
tel: 386720433
fax: 
vanek@kraj-jihocesky.cz kontrolor -Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek kontrolní
Vastlová Milena Ing.
tel: 386720868
fax: 
vastlova@kraj-jihocesky.cz správní agenda a metodika pro správní činnost -Krajský úřad-Odbor krajský živnostenský úřad-Úsek správní agendy a metodiky
Vávrová Gabriela
tel: 386720310
fax: 
vavrovag@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
Vejslíková Michaela Mgr.
tel: 386720401
fax: 
vejslikova@kraj-jihocesky.cz agenda matice projektů -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Velanová Irena
tel: 386720252
fax: 
velanova@kraj-jihocesky.cz účetní -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
Veleba Milan Bc.
tel: 386720206
fax: 
veleba@kraj-jihocesky.cz správa a údržna silnic - provoz -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
Velek Aleš Bc. DiS.
tel: 386720508
fax: 
velek@kraj-jihocesky.cz systémový integrátor -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
Vendlová Hana JUDr.
tel: 386720807
fax: 
vendlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Věrná Lenka Bc.
tel: 386720872
fax: 
verna2@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Věrná Linda DiS.
tel: 386720303
fax: 
verna@kraj-jihocesky.cz administrace a datové služby -Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
Viktorová Dana Ing.
tel: 386720137
fax: 
viktorovad@kraj-jihocesky.cz správní činnost TÁ - dozor obcí -Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
Vítek Petr Bc.
tel: 386720400
fax: 
vitek@kraj-jihocesky.cz stavební řád -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Vítovcová Jaroslava Mgr.
tel: 386720890
fax: 
vitovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
Vlasáková Ivana
tel: 386720922
fax: 
vlasakova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vlášek Milan Ing.
tel: 386720813
fax: 
vlasek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Vlášková Milena Bc. DiS.
tel: 386720762
fax: 
vlaskova@kraj-jihocesky.cz koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Úsek vedoucího odboru
Vobejda Petr Ing.
tel: 386720503
fax: 
vobejda@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -Krajský úřad-Odbor informatiky
Vodička Jan Mgr.
tel: 386720157
fax: 
vodicka@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vodrážková Magdalena Mgr.
tel: 386720925
fax: 
vodrazkova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vokurková Jitka Ing.
tel: 386720340
fax: 
vokurkova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
Vondráček Štěpán Ing.
tel: 386720173
fax: 
vondracek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení realizace veřejných zakázek
Voříšek Jiří Ing.
tel: 386720450
fax: 
vorisek@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 9 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vrábková Markéta DiS.
tel: 386720559
fax: 
vrabkova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 1 -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vysloužilová Jana Ing.
tel: 386720910
fax: 
vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz kontrola -Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
Wögebauerová Monika Ing.
tel: 386720739
fax: 
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Wolfová Monika Bc.
tel: 386720331
fax: 
wolfova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
Zahradníková Hana Ing.
tel: 386720728
fax: 
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Zajac Aleš Ing.
tel: 386720352
fax: 
zajac@kraj-jihocesky.cz metodik výkaznictví PO -Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
Zámišová Karolína Ing.
tel: 386720729
fax: 
zamisova@kraj-jihocesky.cz vodní hosp., hraniční vody, povodně -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Zápotočná Pavla Bc.
tel: 386720191
fax: 
zapotocna@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. -Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
Zárybnická Monika PhDr.
tel: 386720884
fax: 
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí -Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Zavázalová Zuzana Bc.
tel: 386720561
fax: 
zavazalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmanky-Úsek vedoucího odboru
Zdeňková Sylva Bc.
tel: 386720621
fax: 
zdenkova@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
Zemanová Irena
tel: 386720140
fax: 
zemanova@kraj-jihocesky.cz podatelna -Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
Zevlová Lenka Mgr. et Mgr.
tel: 386720844
fax: 
zevlova@kraj-jihocesky.cz proj. a fin. manažer plánování sociálních služeb III. -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Zimmermann Kamil RNDr. Ph.D.
tel: 386720711
fax: 
zimmermann@kraj-jihocesky.cz ochr.př., územní plán. a rozvoj -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Zoubková Petra Ing.
tel: 386720735
fax: 
zoubkova@kraj-jihocesky.cz EIA, zjišťovací řízení -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
Zumr Václav Ing.
tel: 386720721
fax: 
zumr@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Zumrová Renata Mgr.
tel: 386720646
fax: 
zumrova@kraj-jihocesky.cz dotační řízení pro sociální služby -Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
Žáčková Vlasta Ing.
tel: 386720731
fax: 
zackova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
Žamberský Václav JUDr.
tel: 386720815
fax: 
zambersky@kraj-jihocesky.cz právník -Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Úsek vedoucího odboru
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku