Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Znak a symboly Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

     (1) Kraj může mít znak a vlajku.
     (2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajku, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit.
     (3) Předseda Poslanecké sněmovny  může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje.
     (4)  Kraje a  jimi zřízené  nebo založené  organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.

Znak a prapor Jihočeského kraje a jejich užívání stanovuje obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 1/2005, platná od 19. 4. 2005, kterou byla novelizována obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 2/2003.

Soubor ke stažení - text vyhlášky (33.45 KB) Soubor ke stažení - text vyhlášky

Soubor ke stažení - příloha vyhlášky (36.19 KB) Soubor ke stažení - příloha vyhlášky

Níže uvedená zobrazení znaku, praporu a loga Jihočeského kraje jsou pouze ilustrativní a příslušné soubory není možné v žádném případě používat při zpracování písemných nebo grafických materiálů, obsahujících symboly Jihočeského kraje.

Užití loga či znaku kraje se řídí "Zásadami jednotného vizuálního stylu a pravidly pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje".

Kontakt: Oddělení marketingu a cestovního ruchu, Ing. Markéta Chromá, tel. 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Jiří Gruntorád, tel. 386 720 495, e-mail: gruntorad@kraj-jihocesky.cz.


Znak Jihočeského kraje - zobrazení
 
Obrázek - znak Jč kraje (8.05 KB)

Prapor Jihočeského kraje - zobrazení
 
Obrázek - vlajka Jč. kraje (4.33 KB)

Logo Jihočeského kraje - zobrazení

Nové logo Jihočeského kraje (15.22 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku