Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace k drogové problematice v Jihočeském kraji

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 – 2020

Dokument obsahuje tyto dílčí strategické dokumenty:

 • Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2018 - 2020
 • Strategie prevence rizikového chování dětí a mládež Jihočeského kraje na období 2018 - 2020
 • Koncepce integrace romské menšiny a podpory sociálního začleňování v Jihočeském kraji na období 2018 - 2020
 • Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2018 - 2020

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 – 2020 ke stažení (1928.11 KB) Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 – 2020 ke stažení


 

XI. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 19. - 20. 10. 2017 proběhl XI. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb". Příspěvky se velké míry zabývaly aktuálním směrováním oboru adiktologie, s důrazem řešení krizových a problémových situací, které závislost způsobuje rodinám. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje, organizátorem byl Prevent 99, z.ú. Podrobnější údaje naleznete i na webu organizátora akce - www.akjck.cz.

 

Prezentace z XI. ročníku Adiktologické konference JčK (33484.45 KB) Prezentace z XI. ročníku Adiktologické konference JčK


 

X. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje


Ve dnech 21. - 22. 10. 2016 proběhl X. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "Děti a mladiství v adiktologických službách". Příspěvky se velké míry zabývaly aktuálním směrováním oboru adiktologie, s důrazem na cílovou skupinu dětí a mládeže ve službách, z různých úhlů pohledu. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje, organizátorem byl Prevent 99, z.ú. Podrobnější údaje naleznete na www.akjck.cz.

APSS vzdelavani Hanus (1181.88 KB) APSS vzdelavani Hanus

APSS sluzba Hanus (558.33 KB) APSS sluzba Hanus

Dve kazuistiky Nerud (100.72 KB) Dve kazuistiky Nerud

Facebook TP Matula (1356.23 KB) Facebook TP Matula

Model spoluprace Randak (399.38 KB) Model spoluprace Randak

Model doplneni Randak (219.70 KB) Model doplneni Randak

THC vyzkum Pavlicek Vartaryan Mullerova (1159.03 KB) THC vyzkum Pavlicek Vartaryan Mullerova

GRANZGANGER Klajn (7716.80 KB) GRANZGANGER Klajn

Mladistvi TK Karlov Sip (659.30 KB) Mladistvi TK Karlov Sip

Spolecne v terenu Podzimek_Srainerova (108.50 KB) Spolecne v terenu Podzimek_Srainerova

Moznosti TP Kubeckova Petr (794.65 KB) Moznosti TP Kubeckova Petr

Ententyky dva rumiky Kabatkova (5152.47 KB) Ententyky dva rumiky Kabatkova

Deti v ADI sluzbach Havlova (117.39 KB) Deti v ADI sluzbach Havlova

CESTA Revnice Vaclavik (60.51 KB) CESTA Revnice Vaclavik

Deti TK Karlov Harbackova Putnova (845.76 KB) Deti TK Karlov Harbackova Putnova

Deti mladistvi Kuda (30.08 KB) Deti mladistvi Kuda

X adiktologická konference (25.50 KB) X adiktologická konference

 


Činnost Krajské protidrogové koordinační skupiny
S obsahem činnosti Krajské protidrogové koordinační skupiny se můžete seznámit v níže přiložených dokumentech

Jednací řád KPKS (25.94 KB) Jednací řád KPKS

Statut KPKS (28.95 KB) Statut KPKS


Model spolufinancování protidrogových služeb samosprávami Jihočeského kraje, dokumenty k realizaci

 

Postup při získávání finanční spoluúčasti obcí (238.26 KB) Postup při získávání finanční spoluúčasti obcí

Společné prohlášení (obce / kraj) (901.42 KB) Společné prohlášení (obce / kraj)

Úvodní dopis (obce) (75.19 KB) Úvodní dopis (obce)

VZOR - veřejnoprávní smlouva (24.76 KB) VZOR - veřejnoprávní smlouva

VZOR - veřejnoprávní smlouva - pověření DEF (29.49 KB) VZOR - veřejnoprávní smlouva - pověření DEF

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2016 (183.60 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2016

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2017 (177.11 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2017


Zprávy o stavu ve věcech drog v Jihočeském kraji

 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2017 (636.61 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2017

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016 (847.66 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015 (1206.28 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015


Minimální síť protidrogových služeb

Síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015 – 2017 (1456.63 KB) Síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015 – 2017

Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2012 - 2014 ke stažení (566.43 KB) Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2012 - 2014 ke stažení


Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky

Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky (99.00 KB) Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky


Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2015 - 2017

 

Obsahuje tyto dílčí strategické dokumenty:

 • Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2015 - 2017
 • Strategie prevence rizikového chování dětí a mládež a Krajský plán prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 - 2017
 • Koncepce sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na období 2015 - 2017
 • Koncepce integrace romské menšiny v Jihočeském kraji 2015 - 2017
 • Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2015 - 2017

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2015 - 2017 ke stažení (4738.65 KB) Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2015 - 2017 ke stažení

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2015 (1177.24 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2015

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2016 (1225.76 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2016

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2017 (1391.45 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2017

 


Prezentace z předešlých ročníků Adiktologických konferencí Jihočeského kraje (I. - IX. ročník) lze získat od protidrogového koordinátora JčK.

Kontakt: nerud@kraj-jihocesky.cz

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku