Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje

Jihočeský kraj na základě §4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií zpracoval Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje (dále jen ÚEKJčK). Zpracovatelem byla, na základě výběrového řízení, vybrána firma CityPlan spol s r.o. Tato ÚEKJčK vychází ze Státní energetické politiky přijaté usnesením vlády České republiky č. 50 ze dne 12. ledna 2000 a jejích případných aktualizovaných verzí. Dále respektuje:

  • nařízení vlády České republiky č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce,
  • cíle a principy řešení energetického hospodářství kraje,
  • obsah zákona č. 458/2000 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetickýzákon),
  • cíle státní politiky životního prostředí ČR přijaté usnesením vlády České republiky z 10. ledna 2001 č. 38,
  • nutnost v maximální míře využít obnovitelných zdrojů energie s přihlédnutím ke specifickým přírodním podmínkám Jihočeského kraje,
  • princip trvale udržitelného rozvoje,
  • závazky, které na sebe ČR vzala ratifikací Evropské energetické charty,
  • limity emisí skleníkových plynů, které delegace ČR přijala v rámci tzv. Kjótského protokolu,
  • ÚEKJčK byla posouzena z hlediska "Metodiky posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí" vydané Ministerstvem životního prostředí.

Vaše případné dotazy Vám zodpoví:

Ing. I. Beneš, CityPlan spol. s r.o., tel. 234 125 310, ivan.benes@cityplan.cz
Ing. J. Rosa, CSc, ViP s.r.o. Praha, tel. 224 210 247, vipros@volny.cz
Ing. L. Průcha, Jihočeský kraj - Krajský úřad, oddělení regionálního rozvoje, tel. 386 720 214,

Dokumenty ke stažení

Hlavní zpráva I (995.73 KB) Hlavní zpráva I

Hlavní zpráva II (1007.03 KB) Hlavní zpráva II

Hlavní zpráva III (1098.09 KB) Hlavní zpráva III

Hlavní zpráva IV (1368.40 KB) Hlavní zpráva IV

Příloha B.1.4 (697.62 KB) Příloha B.1.4

Příloha B.2.3 (412.03 KB) Příloha B.2.3

Příloha B.2.4 (329.90 KB) Příloha B.2.4

Příloha B.2.4 - společnosti - dokument (859.91 KB) Příloha B.2.4 - společnosti - dokument

Příloha B.2.4 - společnosti - šablona (716.81 KB) Příloha B.2.4 - společnosti - šablona

Příloha B.2.7 (144.98 KB) Příloha B.2.7

Příloha B.3.2 (50.54 KB) Příloha B.3.2

Příloha B.3.4 (315.56 KB) Příloha B.3.4

Příloha B.4.2 (973.35 KB) Příloha B.4.2

Soubor ke stažení (272.08 KB) Soubor ke stažení

Manuál modelu GEMIS (432.48 KB) Manuál modelu GEMIS

Netechnický souhrn (308.68 KB) Netechnický souhrn

Ökoenergie-cluster Oberöstereich - dokument (35.83 KB) Ökoenergie-cluster Oberöstereich - dokument

Ökoenergie-cluster Oberöstereich - přihláška (27.90 KB) Ökoenergie-cluster Oberöstereich - přihláška

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku