Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Legislativa pro oblast krizového řízení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Legislativa havarijního a krizového plánování a řízení

Legislativní proces, který upravuje práva a povinnosti při přípravě a řešení mimořádných událostí vyplynul ze zkušeností a vyhodnocení rozsáhlých ničivých povodní v roce 1997, které postihly jednu třetinu území republiky. Právní úprava tzv. krizové legislativy vychází z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Obecná mezinárodní i národní legislativa, vize, strategie, doktríny, koncepce, smlouvy

Česká republika jako člen Severoatlantické aliance a Evropské unie je vázána řadou mezinárodních smluv, dohod a strategií v oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti. Mezi základní mezinárodní dokumenty například patří Washingtonská smlouva o vzniku Severoatlantické aliance ze 4. dubna 1949. Základní dokumenty NATO jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva obrany ČR. Ochrana obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemající mezinárodní charakter je obsahem Dodatkových protokolů I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8.června 1977. ČSFR tyto protokoly ratifikovala v roce 1990 a ratifikované znění je obsahem Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám. Členství České republiky v Evropské unii znamená přispívat k tvorbě a naplňování bezpečnostních vizí a strategií členských států unie. Podrobné znění dokumentů, strategií a vizí je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR je rovněž k dispozici Sbírka platných mezinárodních smluv mezi Českou republikou a zahraničními partnery.

Mezi základní národní zákony a další právní předpisy strategické povahy, které obsahují prvky bezpečnosti a ochrany občanů republiky náleží:

  • Ústava a ústavní zákony,
  • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a novelizací,
  • zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní strategie ČR (231.51 KB) Bezpečnostní strategie ČR

Obranná strategie ČR (239.35 KB) Obranná strategie ČR

 


Ústavní zákony

Odkaz na jiné stránky Ústava České republiky, číslo předpisu 1/1993 Sb.

Odkaz na jiné stránky Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, číslo předpisu 110/1998 Sb.

 


Požární ochrana

Odkaz na jiné stránky Zákon o požární ochraně, číslo předpisu 133/1985 Sb.

 


Krizové řízení

Odkaz na jiné stránky Zákon o integrovaném záchranném systému, číslo předpisu 239/2000 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o krizovém řízení, číslo předpisu 240/2000 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, číslo předpisu 241/2000 Sb.

Odkaz na jiné stránky Atomový zákon, číslo předpisu 263/2016 Sb.

 


Obranné zákonodárství

Odkaz na jiné stránky Zákon o ozbrojených silách České republiky, číslo předpisu 219/1999 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o zajišťování obrany České republiky, číslo předpisu 222/1999 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), číslo předpisu 585/2004 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o službě vojáků v záloze, číslo předpisu 45/2016 Sb.

 


Ochrana utajovaných informací a osobních údajů

Odkaz na jiné stránky Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, číslo předpisu 412/2005 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o ochraně osobních údajů, číslo předpisu 101/2000 Sb.

Odkaz na jiné stránky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku