Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Základní oblasti krizového řízení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 2. ochranou kritické infrastruktury, (Zákon 240/2000 Sb.,o krizovém řízení a o změně některých zákonů).

Krizové řízení zahrnuje:

 • Analýzu a vyhodnocení všech rizik na území kraje,
 • Plánování postupů při likvidaci krizové situace a ochraně prvků kritické infrastruktury, nebo prvků evropské kritické infrastruktury na základě vyhodnocení a způsoby řešení rizik a potřeba sil a prostředků,
 • Organizování protikrizových opatření, potřebných sil a prostředků a jejich nasazení,
 • Realizaci likvidace krizových situací, ochrany a záchrany lidských životů, zdraví a majetku a fungování základních podmínek pro život,
 • Kontrolu přípravy, organizace a realizace krizového řízení.

Základní pojmy z oblasti krizového řízení:

 • Krizová situace je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav"). Dělí se na vojenské a nevojenské krizové situace.
 • Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
 • Přehled krizových stavů vyhlašovaných v rámci ČR naleznete v této tabulce.
 • Při vyhlášení jakéhokoli typu krizového stavu mohou být po dobu trvání jeho stavu omezena některá občanská a lidská práva (svoboda pohybu, shromažďování apod.), urychlen legislativní proces aj., byl usnadněn zasahujícím jednotkám IZS a řídícím orgánům proces eliminace krizové situace a zabezpečeny životy a zdraví obyvatelstva, jakož i majetek a ostatní hodnoty.

Základní oblasti krizového řízení

Mezi základní oblasti krizového řízení patří:

 • oblast bezpečnostních rad, krizových štábů (bezpečnostní rada kraje, bezpečnostní rada obce z rozšířenou působností - ORP, krizový štáb kraje, krizový štáb ORP, krizový štáb obce která nezřizuje bezpečnostní radu),
 • oblast krizových stavů,
 • oblast pro řešení nevojenských krizových situací,
 • oblast pro řešení vojenských krizových situací - obranné plánování,
 • oblast hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • oblast havarijního plánování,
 • ochrana utajovaných informací a zvláštních skutečností.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku