Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Záměry projednávané podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jednotlivé záměry v celostátním informačním systému EIA

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy Marketa

Odkaz na jiné stránky Recyklační plocha na stavební odpad Fedrpuš

Odkaz na jiné stránky Přístavba hal pro výkrm kuřecích brojlerů na farmě Popovice, k.ú. Bzí u D. Bukovska SO 21,22,23 a 24

Odkaz na jiné stránky Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128

Odkaz na jiné stránky Průmyslový park Chotoviny - jih

Odkaz na jiné stránky Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Odkaz na jiné stránky Areál Animal

Odkaz na jiné stránky Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár

Odkaz na jiné stránky Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa

Odkaz na jiné stránky Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu – provozovna Číčenice

Odkaz na jiné stránky Retail Park České Budějovice

Odkaz na jiné stránky Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Odkaz na jiné stránky Produkční stáj Opařany II

Odkaz na jiné stránky Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch - Čekanice u Tábora

Odkaz na jiné stránky I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2 + 1

Odkaz na jiné stránky Technologický park České Budějovice, Na Světlících

Odkaz na jiné stránky Průmyslový park Chotoviny - sever a jih

Odkaz na jiné stránky I/23 Kardašova Řečice – obchvat

 

Další informace k projednávaným záměrům můžete získat na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice:


Ing. Jitka Kořínková, e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 611 v kanceláři č. 222
Ing. Kateřina Pernikářová, e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 648 v kanceláři č. 223
Ing. Jana Kubecová, e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 767 v kanceláři č. 223
Ing. Petra Zoubková, e-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 735 v kanceláři č. 222

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku