Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Krajské koncepce a podkladové materiály k problematice životního prostředí

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 


Nakládání s odpady

Vyhodnocení plnění cílů POH Jihočeského kraje za rok 2017 (2921.95 KB) Vyhodnocení plnění cílů POH Jihočeského kraje za rok 2017

Vyhodnocení plnění cílů POH Jihočeského kraje za rok 2016 (2632.92 KB) Vyhodnocení plnění cílů POH Jihočeského kraje za rok 2016

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2015 (2395.85 KB) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2015

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje (4955.15 KB) Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2014 (2177.24 KB) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2014

Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství kraje za rok 2013 (2170.28 KB) Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství kraje za rok 2013

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2012 (2208.75 KB) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2012

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2011 (2178.14 KB) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2011

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2010 (5775.37 KB) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2010

Seznam rozhodujících firem působících v nakládání s odpady v Jihočeském kraji (102.53 KB) Seznam rozhodujících firem působících v nakládání s odpady v Jihočeském kraji

Seznam uzavřených skládek na území Jihočeského kraje(zdroj VaV 530/2/98) (884.78 KB) Seznam uzavřených skládek na území Jihočeského kraje(zdroj VaV 530/2/98)

 


Ochrana ovzduší

 

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03

 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 25.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší: Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03.

Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihozápad - CZ03 (území Jihočeského a Plzeňského kraje).

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (393.15 KB) Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03

Příloha č. 1 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03 (6396.10 KB) Příloha č. 1 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku