Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
tel: 386720744
fax: 
klimes@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Marcela Soukupová
administrativa, archivace
tel: 386720742
fax: 
soukupovam@kraj-jihocesky.cz
Věra Kotzinová
administrativa
tel: 386720743
fax: 
kotzinova@kraj-jihocesky.cz
JUDr. Václav Žamberský
právník
tel: 386720815
fax: 
zambersky@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marie Muzikářová
koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář
tel: 386720808
fax: 
muzikarova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milena Vlášková, DiS.
koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost
tel: 386720762
fax: 
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Randáková
evropské projekty a dotace,NATURA 2000, ochrana krajiny
tel: 386720853
fax: 
randakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Kratochvílová
administrativa, archivace
tel: 
fax: 
kratochvilova2@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení
tel: 386720771
fax: 
jirkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Zoubková
EIA, zjišťovací řízení
tel: 386720735
fax: 
zoubkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Janoušková
integrovaná prevence
tel: 386720740
fax: 
janouskovae@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kubecová
EIA
tel: 386720767
fax: 
kubecova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štefan Győrög
prevence závaž. havárií, integr.prevence
tel: 386720746
fax: 
gyorog@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Pinl
integrovaná prevence
tel: 386720736
fax: 
pinl@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Havelková
odborný zam.ús.integrované prevence
tel: 386720727
fax: 
havelkovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Pernikářová
EIA
tel: 386720648
fax: 
pernikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Kořínková
EIA
tel: 386720611
fax: 
korinkova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Pavel Pöschko
vedoucí oddělení
tel: 386720716
fax: 
poschko@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Klement
rybářství a zemědělství
tel: 386720725
fax: 
klement@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jan Němec
myslivost
tel: 386720724
fax: 
nemecj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Kuthanová
zemědělství, dotace, kontrola
tel: 386720745
fax: 
kuthanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václav Zumr
státní správa lesů
tel: 386720721
fax: 
zumr@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Bjačková
státní správa lesů
tel: 386720869
fax: 
bjackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Roubík
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720632
fax: 
roubik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Antonín Košnář, Ph.D.
státní správa lesů
tel: 386720719
fax: 
kosnar@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michal Mráz
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720932
fax: 
mraz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luděk Hanzal
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720726
fax: 
hanzal@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Machartová
lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy
tel: 386720866
fax: 
machartova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Jméno Telefon E-Mail Mapa
JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení
tel: 386720807
fax: 
vendlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Lhotka
ochrana přírody a krajiny, právník
tel: 386720802
fax: 
lhotka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Hakr
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720812
fax: 
hakr@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Trykarová
ochrana přírody, horní zákon
tel: 386720800
fax: 
trykarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Kubečková Synková, Ph.D.
náhrada škod
tel: 386720773
fax: 
synkova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Kulířová
ochrana ZPF, geologie
tel: 386720805
fax: 
kulirova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslava Selingerová
ochrana ZPF, CITES
tel: 386720801
fax: 
selingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Steinbauer
ochrana ZPF
tel: 386720810
fax: 
steinbauerz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Šiftová
SEA
tel: 386720734
fax: 
siftova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jarmila Hořejší
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720718
fax: 
horejsi@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Bláhová
ochrana přírody, náhrada škod, CITES
tel: 386720811
fax: 
blahova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Doktorová
ochrana přírody a krajiny, CITES
tel: 386720738
fax: 
doktorova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.
SEA a geologie
tel: 386720772
fax: 
novotna2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Markéta Kubátová
ochrana přírody
tel: 386720806
fax: 
kubatova2@kraj-jihocesky.cz
Robert Ouředník
ochrana přírody
tel: 386720806
fax: 
ourednik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Romana Klečková
ochrana přírody
tel: 386720806
fax: 
kleckova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslava Klásková
SEA, náhrada škod
tel: 386720770
fax: 
klaskova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Hana Pacáková
vedoucí oddělení
tel: 386720715
fax: 
pacakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Študlar
ochrana ovzduší
tel: 386720809
fax: 
studlarz@kraj-jihocesky.cz
Ing. František Tůma
odpadové hospodářství
tel: 386720713
fax: 
tuma@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jílková
odpadové hospodářství
tel: 386720843
fax: 
jilkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luboš Jelínek
odpad.hospodář., koordinace, plánování
tel: 386720712
fax: 
jelinek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Kojanová
ochrana ovzduší
tel: 386720704
fax: 
kojanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Soukup
odpadové hospodářství
tel: 386720714
fax: 
soukup@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Svobodová
ochrana ovzduší
tel: 386720705
fax: 
svobodova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Olga Řepková
odpadové hospodářství
tel: 386720707
fax: 
repkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Rauchová
ochrana ovzduší
tel: 386720706
fax: 
rauchova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Milan Vlášek
vedoucí oddělení
tel: 386720813
fax: 
vlasek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Libuše Jozková
ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta
tel: 386720803
fax: 
jozkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Kučera
bezpilotní systémy, GIS, NATURA 2000
tel: 386720968
fax: 
kucera2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Veronika Królová, Ph.D.
PR agenda, evropské projekty
tel: 386720710
fax: 
krolovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Máchová
och.př.a kr.,NATURA 2000
tel: 386720747
fax: 
machovas@kraj-jihocesky.cz
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D.
ochr.př., územní plán. a rozvoj
tel: 386720711
fax: 
zimmermann@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jemelíková
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720804
fax: 
jemelikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Sládková
NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty
tel: 386720766
fax: 
sladkova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Ježková
vedoucí manažer projektu LIFE
tel: 386720720
fax: 
jezkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavla Sovová Šanderová, MBA
finanční manažer projektu LIFE
tel: 386720758
fax: 
sanderova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Hadačová
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720708
fax: 
hadacova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Kosová
bezpilotní systémy, GIS, NATURA 2000
tel: 
fax: 
kosova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení vodního hospodářství
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Hana Zahradníková
vedoucí oddělení
tel: 386720728
fax: 
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Karolína Zámišová
vodní hosp., hraniční vody, povodně
tel: 386720729
fax: 
zamisova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Rybková
vodní hospodářství a koncepč.činnost
tel: 386720733
fax: 
rybkova@kraj-jihocesky.cz
Ing., Mgr. Jiří Soukup
vodní hospodářství - právní agenda
tel: 386720732
fax: 
soukupj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vlasta Žáčková
vodní hospodářství
tel: 386720731
fax: 
zackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Wögebauerová
vodní hospodářství
tel: 386720739
fax: 
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslav Petr
vodní hospodářství
tel: 386720730
fax: 
petrm@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radmila Pichlíková
vodní hospodářství
tel: 386720947
fax: 
pichlikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucia Hálová
vodní hospodářství
tel: 386720862
fax: 
halova2@kraj-jihocesky.cz
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku