Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Hana Šímová
vedoucí odboru
tel: 386720846
fax: 
simova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Úsek vedoucího odboru
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Jana Červená
administrativní a organizační činnost
tel: 386720841
fax: 
cervena@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel: 386720900
fax: 
cizek@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Burcevová, DiS.
DLZ, programy EU
tel: 386720902
fax: 
burcevova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Nováková
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720940
fax: 
novakoval@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martin Kolář
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720631
fax: 
kolar2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Pešková
finanční manažer Ip OP VVV
tel: 386720906
fax: 
peskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Robert Kala, Ph.D.
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720633
fax: 
kala@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Květa Klimešová
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720916
fax: 
klimesova2@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ludmila Tomanová
předškolní vzdělávání
tel: 386720819
fax: 
tomanoval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová
základní vzdělávání
tel: 386720818
fax: 
dominovam@kraj-jihocesky.cz
Jana Palmová
DM, základní vzdělávání, organiz.agenda
tel: 386720817
fax: 
palmova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eva Brablecová
střední školy a VOŠ
tel: 386720835
fax: 
brablecova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Vladimír Kuzba
střední školy a VOŠ
tel: 386720836
fax: 
kuzba@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Reitingerová
SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje
tel: 386720832
fax: 
reitingerova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Radka Košková
speciální školy a školská zařízení
tel: 386720830
fax: 
koskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Daniela Balounová
rejstřík škol, DVPP,soukromé školy
tel: 386720829
fax: 
balounova@kraj-jihocesky.cz
JUDr. Eva Oušková
právník
tel: 386720837
fax: 
ouskova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslava Čalounová
asistent právníka
tel: 386720838
fax: 
calounova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michaela Makočová, DiS.
uznávání zahraničního vzdělání
tel: 386720840
fax: 
makocova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Martínková
školní stravování
tel: 386720821
fax: 
martinkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kozelková
střední školy a VOŠ, zahr.vztahy
tel: 386720816
fax: 
kozelkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milan Šašek
bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS
tel: 386720822
fax: 
sasek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Fučíková
střední školy, VOŠ a KŠH
tel: 386720827
fax: 
fucikova@kraj-jihocesky.cz
Marie Jandová
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720825
fax: 
jandova@kraj-jihocesky.cz
Ladislav Kypta
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720826
fax: 
kypta@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Rabiňáková
koncepč.dokumenty, analýzy, statistika
tel: 386720897
fax: 
rabinakova@kraj-jihocesky.cz
Milada Tušlová
agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce
tel: 386720828
fax: 
tuslova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Bc. Eva Lachoutová
dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika
tel: 386720936
fax: 
lachoutova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Soukupová
zájmové a základní umělecké školství
tel: 386720934
fax: 
soukupova2@kraj-jihocesky.cz
Veronika Vlasáková
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 386720889
fax: 
vlasakova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jiří Anděl
soutěže, koordinace práce s talenty
tel: 386720933
fax: 
andel@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Martin Sláma
vedoucí oddělení
tel: 386720931
fax: 
slama@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Jitka Pospíšilová
vedoucí oddělení
tel: 386720905
fax: 
pospisilova@kraj-jihocesky.cz
Milena Plouharová
rozpočtář
tel: 386720904
fax: 
plouharova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Štohanzlová
rozpočtář
tel: 386720912
fax: 
stohanzlova@kraj-jihocesky.cz
Věra Nováková
kontrola, rozpočtář
tel: 386720919
fax: 
novakovav@kraj-jihocesky.cz
Romana Fošumová
kontrola
tel: 386720918
fax: 
fosumova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milena Jiříčková
kontrola
tel: 386720917
fax: 
jirickova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kvardová
kontrola
tel: 386720915
fax: 
kvardova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Vysloužilová
kontrola
tel: 386720910
fax: 
vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Billichová
rozpočtář
tel: 386720901
fax: 
billichova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Hájková
rozpočtář
tel: 386720913
fax: 
hajkova@kraj-jihocesky.cz
Radka Lencová
rozpočtář
tel: 386720911
fax: 
lencova@kraj-jihocesky.cz
Dana Novotná
rozpočtář
tel: 386720909
fax: 
novotnad@kraj-jihocesky.cz
Věra Tomšíková, DiS.
rozpočtář
tel: 386720908
fax: 
tomsikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Suchá
kontrola
tel: 386720914
fax: 
sucha@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Radek Lomský
vedoucí oddělení
tel: 386720920
fax: 
lomsky@kraj-jihocesky.cz
Romana Brousková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720923
fax: 
brouskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Jandová
rozpočet, kontrola, statistika
tel: 386720921
fax: 
jandova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magda Macounová
výkaznictví a rozpis rozpočtu
tel: 386720839
fax: 
macounova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Klapušová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720930
fax: 
klapusova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Božena Uhlířová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720926
fax: 
uhlirovab@kraj-jihocesky.cz
Ivana Vlasáková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720922
fax: 
vlasakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magdalena Vodrážková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720925
fax: 
vodrazkova@kraj-jihocesky.cz
Jiří Hubáček
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720929
fax: 
hubacek@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - administrace projektu IPo-OP VK
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku