Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Přeshraniční fotosoutěž „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“ / Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Interreg (81.85 KB)

 

Přeshraniční fotosoutěž „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“

Jihočeský kraj jako Vedoucí partner projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, společně s projektovými partnery, kterými jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově a Museumsmanagement Niederösterreich, připravují na rok 2020 prezentační projekt, který představí život a zvyky příhraničních regionů a výsledky společné badatelské činnosti regionálních aktérů v oblasti etnografie. Společným tématem projektu je každodenní život a tradice venkovského lidu v 19. století a jejich dnešní podoba.

Realizace výstavy se skládá z přípravné odborné práce, přípravy a realizace výstavního konceptu na základě výsledků odborné práce a její prezentace obyvatelům a návštěvníkům příhraničních regionů.

Výstava bude rozdělena do dvou výstavních míst – Znojmo a Jindřichův Hradec.

Prezentační projekt doprovodí přeshraniční fotosoutěž pro veřejnost na téma „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“. Fotosoutěž si klade za cíl zvýšení zájmu o prezentované téma a návazně na to i o výstavu. 

Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.

V průběhu projektu dojde k ocenění nejlepších snímků a jejich prezentace formou velkoformátové výstavy, která bude prezentována na české i rakouské straně a která se uskuteční před a v průběhu konání výstavního projektu.

Soutěž je vyhlášena ve dvou základních kategoriích – fotografie reportážní a fotografie umělecká a rozdělena do dvou základních věkových skupin – děti do 15 let a dospělí.

Soutěž je pořádána v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a je tedy mezikrajská a přeshraniční. Fotografie musejí být vyfoceny v příhraničních regionech Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj nebo Dolní Rakousko.

Přihlášené fotografie budou hodnoceny porotou složenou z etnografů a zástupců projektového managementu projektu I-CULT.

V rámci vyhlášení soutěže dojde ke společnému setkání výherců, autoři nejlepších snímků získají věcné ceny. Vybrané fotografie širšího okruhu účastníků soutěže budou vystaveny a navíc se stanou součástí doprovodné publikace, která představí fotografie ze soutěže.

Více informací a podrobné podmínky soutěže v přiloženém PDF dokumentu.

Přehraniční fotosoutěž Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí (2488.72 KB) Přehraniční fotosoutěž Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí

Soubor ke stažení (73.18 KB)

Foto: Muzeum Jindřichohradecka

 

Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“

Der Kreis Südböhmen als Leadpartner des Projektes I-CULT ATCZ59 Internationale Kulturplattform, das aus dem Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich - Tschechische Republik finanziert wird, lädt gemeinsam mit den Projektpartnern, nämlich dem Museum der Region Vysočina Třebíč, dem Südmährischen Museum in Znojmo, dem Regionalmuseum in Mikulov und dem Museumsmanagement Niederösterreich zum Fotowettbewerb ein. Das Projektteam bereitet für das Jahr 2020 ein Ausstellungsprojekt vor, das das Leben und die Bräuche der Grenzregionen vorstellen und die Ergebnisse der gemeinsamen Forschungstätigkeit regionaler Akteure im Bereich Ethnographie präsentieren wird. Das gemeinsame Projektthema ist der Alltag und die Traditionen der ländlichen Bevölkerung im 19. Jahrhundert und ihre heutige Gestalt.

Die Organisation der Ausstellung besteht aus der vorangegangenen wissenschaftlichen Arbeit, der Vorbereitung und Umsetzung des Ausstellungskonzeptes aufgrund der Recherche und der Präsentation für BewohnerInnen und BesucherInnen der Grenzregionen.

Die Ausstellung wird zwei Ausstellungsorte haben - Znojmo und Jindřichův Hradec.

Das Ausstellungsprojekt wird vom grenzüberschreitenden Fotowettbewerb zum Thema „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“ begleitet. Der Fotowettbewerb setzt sich zum Ziel das Interesses am präsentierten Thema zu erhöhen und anschließend die Ausstellung mitzutransportieren

Der Fotowettbewerb findet vom 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 statt.

Während des Projektes werden die besten Fotos ausgezeichnet und ihre Präsentation erfolgt in Form einer großformatigen Ausstellung, die auf tschechischer sowie österreichischer Seite gezeigt wird. Die Fotopräsentation findet vor und während  der Ausstellung statt.

Der Fotowettbewerb wird für zwei Grundkategorien – Reportage Foto und künstlerisches Foto - ausgeschrieben und ist in zwei Altersgruppen - Kinder bis 15 Jahre und Erwachsene - eingeteilt.

Der Fotowettbewerb wird im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich - Tschechische Republik organisiert und ist deshalb interregional und grenzüberschreitend. Die Fotos müssen in den Grenzregionen Südböhmen, Vysočina, Südmähren oder Niederösterreich aufgenommen werden.

Die angemeldeten Fotos werden von einer Jury bewertet, die aus Ethnographen und Vertretern des Projektmanagements des Projektes I-CULT zusammengesetzt wird.

Im Rahmen der Preisverleihung treffen sich die Siegerinnen und Sieger, die Fotografinnen und Fotografen der besten Fotos zusammen und  werden mit  Sachpreisen ausgezeichnet. Ausgewählte Fotos eines breiteren Teilnehmerkreises werden ausgestellt und werden zusätzlich Teil einer begleitenden Publikation, die die Fotos des Wettbewerbes vorstellt.

Mehr Informationen und ausführlichere Bedingungen des Wettbewerbs siehe PDF Dokument.

Grenzüberschreitender Fotowettbewerb Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet (2402.67 KB) Grenzüberschreitender Fotowettbewerb Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku